faculties_present_img

Кандидатстудентска кампания 2017

В ТУ-София може да се кандидатства и само с матура по български език и литература (БЕЛ) – за всички специалности, без специалностите „Инженерен дизайн“ , „Приложна математика и информатика“ и „Компютърно и софтуерно инженерство“.

В ТУ-София може да се кандидатства и само с матура по математика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“.

В ТУ-София може да се кандидатства и само с матура по физика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“.

В ТУ-София може да се кандидатства и само с матура по география – за специалностите „Публична администрация“ и „Стопанско управление“.

В ТУ-София може да се кандидатства и само с матура по история – за специалностите „Публична администрация“ и „Стопанско управление“.

В ТУ-София може да се кандидатства и само с матура по чужд език – за специалностите „Публична администрация“ и „Стопанско управление“.

 

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ – 2017 г.

 

Конкурсните изпити в ТУ – София са предварителни и редовни.

 

Предварителните изпити са:

 • тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);
 • изпити по рисуване и по композиция (само за специалността „Инженерен дизайн”).
 • изпит по чужд език (немски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на съответния език.

 

Предварителните тестове по математика се провеждат на:

 • 1 април 2017 г. (събота) едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет (ИПФ) в гр. Сливен;
 • 8 април 2017 г. (събота) в градовете: Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Ст. Загора, Дупница;
 • 22 април 2017 г. (събота) в градовете: Ловеч, В. Търново, Монтана, Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян.

 

Предварителните изпити по чужд език (немски и английски) се провеждат в Департамента по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ) на ТУ – София на 22 април 2017 г. (събота) и на 27 май 2017 г. (събота). Изпитите по английски език се провеждат едновременно и във филиала в гр. Пловдив.

Предварителният изпит по рисуване се провежда на 22 април 2017 г. (събота), а по композиция – на 23 април 2017 г. (неделя), като и двата изпита се провеждат само в ТУ – София.

Кандидати, положили успешно предварителни конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване съгласно този правилник, не са кандидат-студенти и не участват в класиранията.

Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити, могат да се явяват и на редовните конкурсни изпити, както и да кандидатстват с оценка от зрелостен изпит (матура).

 

Редовните изпити са:

 • тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);
 •  изпит по рисуване и изпит по композиция (само за специалността „Инженерен дизайн”);
 • изпит по чужд език (немски, френски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на съответния език.

 

Тестът по математика се провежда на 3 юли 2017 г. (понеделник), едновременно в ТУ – София, във филиала в гр. Пловдив и в ИПФ в гр. Сливен.

Изпитът по рисуване се провежда на 4 юли 2017 г. (вторник), а по композиция – на 5 юли 2017 г. (сряда), като и двата изпита се провеждат само в ТУ – София.

Изпитите по чужд език (немски и английски) се провеждат в Департамента по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ) на ТУ – София 24 юни 2017 г. (събота), 1 юли 2017 г. (събота). Изпитите по английски език се провеждат едновременно и във филиала в гр. Пловдив.

 

 • Резултатите от всички издържани изпити (предварителни и редовни), организирани и проведени от ТУ – София се признават за кандидатстване и участие в класиране.
 • В балообразуването участва по-високата оценка, независимо дали е получена на предварителен или на редовния тест по математика.
 • Резултатите от положените изпити във филиала в гр. Пловдив или в ИПФ в гр. Сливен се получават в ТУ – София служебно.
 • Всеки кандидат заявява писмено, при подаване на документите, кои от матурите в дипломата за средно  образование и кои от тестовете по математика, държани за Пловдив или Сливен  да се признаят при образуване на състезателния бал.
 • Препоръчително е кандидат-студентите при попълване на заявлението за кандидатстване да посочват повече специалности, защото:

Класирането се извършва по бал и по реда на желаните (посочени) специалности (отляво надясно). Няма да бъдете класирани по специалност, която не е пожелана (дори и да имате необходимия бал за нея).

Обучението на студентите в първи и втори курс е еднакво по групи специалности и Вие ще имате възможност да пожелаете да се преместите в по-желана специалност, след успешно завършен първи курс.