faculties_present_img

В ТУ-София

Подаването на документи НА МЯСТО В ТУ-СОФИЯ става от 19.06.2017 г. до 01.07.2017 г. включително в ТУ-София, кв. „Дървеница”, блок 2 (ЦИР, западен вход).

Работното време за приемане на документи е от 8:30 до 16:00 ч. (вкл. събота и неделя).

Заплащането на дължимите такси става на място чрез постер­минал (с карта), или по банков път по сметка в БНБ с IBAN:

BG89BNBG96613100103601; BIC: BNBGBGSD;

Таксата за всеки заявен изпит (вкл. матура) е 30 лв.

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение "такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София”.  

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца. 

Положените вече предварителни изпити не се заплащат.

Кандидатстудентските документи са: 

– заявление за кандидатстване до ректора с кодовете на специалностите 

– оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след подаване на документите. 


Бланката на заявлението можете да получите на място или да изтеглите от ТУК.