faculties_present_img

Прием на документи

Дейности        Срокове
1. Приемане на заявления и такси за предварителни тестове по математика и
за 
предварителен изпит по чужд език:
 
  •  в ТУ – София, Учебен отдел,

блок 2, етаж 3

от 07.03.2016 г. до три дни преди датата на теста (от 9:00 до 16:00 ч., без събота и неделя)
 
  •  по интернет   
 от 15.02.2016 г. до три дни преди датата на теста
 
  •  в регионалните центрове и бюра

за приемане на документи

от 15.02.2015 г. до три дни  преди датата на теста
2. Приемане на документи и такси за кандидатстване:
 
  •  в ТУ – София – Център по информационни ресурси (ЦИР), блок 2, партер, „вход само за кандидат-студенти”

от 20.06.2016 г. до 02.07.2016 г.
(от 8:30 до 16:00 ч.)
( вкл. 25 и 26 юни - 
събота и неделя )

 
  •   по интернет
 от 20.06.2016 г. до 02.07.2016 г.
 
  •  в регионалните центрове и бюра за приемане на документи
от 20.06.2016 г. до 02.07.2016 г
( вкл. 25 и 26 юни - 
събота и неделя )

Справочник 2017     Брошура

  

Учебен отдел

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601