faculties_present_img

Конкурсни изпити

Предварителни изпити
Изпит по: Дата и начален
час на 
изпита:
Място на провеждане: 
Тест по математика на 02.04.2016г. от 9:00 ч.

ТУ – София
 Филиал Пловдив
ИПФ – Сливен

Тест по
математика

на 16.04.2016г. от 9:00 ч.

Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, 
Казанлък, Кърджали, Стара Загора, Дупница

Тест по
математика

на 23.04.2016г. от 9:00 ч

Ловеч, Велико Търново, Монтана,
Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян

Чужд  език
(немски,
английски)

на 09.04.2016г. от 9:00 ч.

 ТУ – София
Филиал Пловдив (само английски език)

Рисуване

на 16.04.2016г. 
от 9:00 ч.

ТУ – София
Композиция на 23.04.2016г. 
от 9:00 ч.
ТУ – София
 
Редовни изпити
Изпит по: Дата и начален
час на 
изпита:
Място на провеждане: 

Тест по 
математика   

на 04.07.2016 г.
от 9:00 ч 

ТУ – София
Филиал Пловдив
ИПФ – Сливен

Рисуване

на 05.07.2016 г.
от 9:00 ч.

ТУ – София

Композиция

на 06.07.2016 г.
от 9:00 ч

ТУ – София

Чужд език 
(немски,
френски, 
английски)

на 07.07.2016 г.
от 9:00 ч.

  ТУ – София 
Филиал Пловдив (само английски език)


Справочник 2017     Брошура

  

Учебен отдел

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601