faculties_present_img

Класиране

Дейности        Срокове
1.

Обявяване на резултатите от първи етап на класиране

09.07.2016 г. 
2.

Записване след първия етап на класиране

от 11.07.2016 г. 
до 
15.07.2016 г.
от 8:30 до 16:30ч.

3.

Предварително записване наприетите в съответната специалност НЕ по първо желание за участие във втория етап на класиране чрез предаване на диплома(оригинал) за средно образование в съответния факултет

от 11.07.2016 г.
до 15.07.2016 г.
от 8:30 до 16:30ч.

4.

Обявяване на резултатите от втория етап на класиране

16.07.2016 г.
5.

Записване след втория етап на класиране

от 18.07.2016 г.
до 22.07.2016 г.
от 8:30 до 16:30ч. (вкл. събота)

6.

Обявяване на условията и реда за попълване на незаетите места (ако има такива)

23.07.2016 г.
7.

Записване за попълване на незаетите места

от 25.07.2016 г.
до 16.09.2016 г.
от 8:30 до 16:30ч.


Справочник 2017     Брошура

  

Учебен отдел

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601