faculties_present_img

Кандидат-студентски подготвителни курсове по Рисуване и Композиция

Курсовете за подготовка на кандидат-студенти по „Рисуване“ и „Композиция“  за прием в ТУ-София за учебната 2016/2017 година за специалност „Инженерен дизайн" се организират от катедра „Инженерен дизайн" , Машиностроителен факултет  в ателиета на катедрата 4502 и 3243:  

Вид на курса Периода на
провеждане
Дни на
провеждане
Брой часове
на ден - занятие
Цена за
1 занятие
Целогодишен 14.11.2015-30.04.2016 Всяка работна
събота от 9:00ч.
до 18:00ч.
10 учебни часа:
5 уч.ч. - Рисуване
5 уч.ч. - Композиция
30 лв.
Ускорен 30.05.2016-01.07.2016 Всеки ден без
събота от 9:00ч.
до 18:00ч
10 учебни часа:
5 уч.ч. - Рисуване
5 уч.ч. - Композиция
30 лв.
 


За информация : каб. 4524 на ТУ - София, тел. 965 3248, 0895 588576М. Иванова

Таксата се внася на место.

Справочник 2017    

  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601