оценки по математика ' 2008

За справки: ТУ-София, Учебен отдел, блок 2, етаж 3