оценки от пред. тест математика ' 2009

За справки: ТУ-София, Учебен отдел, блок 2, етаж 3