оценки от пред. тест математика ' 2010

За справки: ТУ-София, Учебен отдел, блок 2, етаж 3