Обобщени резултати от предварителен тест по математика в ТУ-София, 2011 г.


Общо Неявил се Анулиран 2 3.00 - 3.49 3.50 - 4.99 4.50 - 5.49 5.50 - 5.99 6
1532 24 0 103 254 443 430 221 57
- 1,57% 0,00% 6,72% 16,58% 28,92% 28,07 14,43 3,72

оценки от пред. тест математика ' 2011