faculties_present_img

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ НА МЯСТО в ТУ-СОФИЯ

Подаването на заявление за явяване на изпит НА МЯСТО В ТУ-СОФИЯ става от 20.02.2018 г. до два дни преди датата на съответния изпит в ТУ-София, блок 2, Учебен отдел, ет. 3.

Работното време за приемане на документи е от 9:00 до 16:00 ч.

Заплащането на дължимите такси става чрез постер­минал (с карта) в бл. 1, ет. 3, ст. 1337 (Студентски такси), или по банков път (за което банката начислява такса).

Таксата за всеки изпит е 30 лв.

Плащане в брой не е възможно.

След заплащане на таксата и получаване на документ за плащането й той се представя в Учебен отдел, където се попълва и подава заявлението. Там се получава талон с входящ номер, сградата и залата за явяване на съответния изпит. Други документи не са необходими.

След приключване на изпитите трябва да следите информацията в интернет чрез бутона „Персонална информация за кандидат-студент“, където се публикуват резултатите.

 

ВАЖНО!

Явяването на предварителни изпити не означава, че сте кандидат-сту­дент в ТУ-София. Кандидатстването става от 18.06.2018 г. до 30.06.2018 г.

За кан­ди­дат­стващите само с матури срокът за подаване на документи е до 04.07.2018 г.

 

 

 

 

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ