faculties_present_img

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - НА МЯСТО в ТУ-СОФИЯ

Подаването на документи НА МЯСТО В ТУ-СОФИЯ става от 18.06.2018 г. до 30.06.2018 г. включително в ТУ-София, кв. „Дървеница”, блок 2 (ЦИР, западен вход).

Заплащането на дължимите такси става чрез постер­минал (с карта) на същото място, или по банков път (за което банката начислява такса).

Работното време за приемане на документи е от 8:30 до 16:00 ч. (вкл. събота и неделя – 23, 24, 30 юни 2018 г.).

Таксата за всеки изпит (матура, признат изпит) е 30 лв. Плащане в брой не е възможно. Полученият платежен документ се представя при подаването заедно с другите документи за кандидатстване (диплома-оригинал, копие от дипломата и попълнено заявление). Дипломата се връща при подаване на документите.

УЧЕБЕН ОТДЕЛ