faculties_present_img

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ в ТУ-СОФИЯ - ПО ИНТЕРНЕТ

Подаване на online заявление за кандидатстване и класиране в ТУ-София или във филиалите му в Пловдив и Сливен става в съответния сайт на всеки от тях: 

  • за ТУ-София – http://priem.tu-sofia.bg/ 
  • за Филиал Пловдив – http://ksk.tu-plovdiv.bg/ 
  • за ИПФ – Сливен – http://www.tu-sliven.com/ 

Желаещите да се класират в ТУ-София, които са държали предварителни изпити във филиалите, отбелязват съответния изпит в падащото меню на заявлението за кандидатстване, като оценката от него се получава служебно и се обявява в „Персонална информация” преди класирането.

ВАЖНО!

Ако кандидатът желае да се яви на редовния тест по математика (2.07.2018 г.) в някой от филиалите и да се класира в ТУ-София, той трябва да подаде документи за кандидатстване И ВЪВ ФИЛИАЛА, И В ТУ-СОФИЯ.

 

Редът за подаване на заявлението по интернет е следният:

1. Избирате бутона „Онлайн заявление за кандидатстване“;

2. Попълвате първата част на заявлението (име, адрес, телефон);

3. Прикачвате сканираната диплома за средно образование (в един файл);

4. Ако желаете, заявявате допълнителни конкурсни изпити (тестове, изпити и матури), като за всеки допълнително заявен тест, изпит (немски, френски или английски) или матура се заплаща такса от 30 лв. както за изпит (матурата или признатият изпит по език въз основа на документ или училище, изброено в правилника за кандидатстване също се заплаща, ако кандидат-студентът иска да ги използва като оценка от конкурсен изпит);

5. Попълвате реда на желаните специалности;

6. Попълвате балообразуващите оценки, които са необходими за съответните специалности;

7. Избирате начин на заплащане на таксата (пресметната отдолу в заявлението) - по електронен път (чрез ePay или на каса на ЕasyPay) или по банков път (по сметка на ТУ-София)  с попълнени трите имена на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит/ изпити в ТУ – София”  по сметка в БНБ с IBAN:

BG89BNBG96613100103601; BIC: BNBGBGSD;

8. След като сте избрали начин на плащане е необходимо да попълните полето с генерирания код за сигурност.

9. С натискане на бутона „Изпрати“  Вие сте попълнили онлайн заявлението. 

10. На посочения от Вас електронен адрес ще бъде изпратен линк за потвърж­даване на валидността на онлайн заявлението. Ако до един час не потвър­дите Вашите данни, те ще бъдат маркирани като невалидни!

11. След като успешно потвърдите Вашите данни:

  • Aко сте избрали да заплатите по електронен път е необходимо да натиснете бутон „Изпрати“, който ще ви прехвърли в страницата на ePay.bg, за да извършите плащането. От тази страница изберете бутон „През Интернет”, ако искате да платите с карта през ePay. В случай, че искате да платите сумата през каса на EasyPay, изберете бутона „В брой на каса” и запишете кода за плащане, който се намира отдолу вляво, изписан в червено. (Този персонален код не трябва да бъде пропуснат от кандидата, защото след това възстановяването му е невъзможно.)
  • Ако сте избрали да заплатите по банков път е необходимо в платежното нареждане да се посочат имената на кандидат-студента и пояснение "такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София”

12. След като заплатите дължимите такси, на предоставения от Вас e-mail ще Ви бъде изпратена информация със заявлението, което съдържа и талоните за заявените от Вас изпити (дата, час, сграда и зала, в която ще се проведе съответният изпит). Полученото заявление е само за справка от кандидат-студента и не е необходимо отново да се подава.

(При плащане по банков път получаването на e-mail става не по-рано от 5 дни след плащането, така че такова плащане не може да бъде осъществено по-късно от 5 дни преди крайния срок за подаване на документи – 25.06.2018 г.).

13. От получения прикачен файл разпечатайте талона (талоните) за явяване на всеки заявен изпит.

 

Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити (без редовните изпити и без матурите), подават документи, но не доплащат допълнителни такси.

Кандидат-студентите, явили се на предварителен тест по мате­ма­тика или участващи с матури, които няма да се явяват на други изпити, подават документи от 18.06.2018 г. до 02.07.2018 г. (вкл. 30.06 – събота и 01.07 – неделя).

След като сте подали документите за кандидатстване, трябва да следите информацията в интернет чрез бутона „Персонална информация за кандидат-студент“, където се публикуват основните данни, печат на документи, резултатите от изпитите и класирането.

УЧЕБЕН ОТДЕЛ