faculties_present_img

Продължава приема на документи за ограничен брой места след първи и втори етап на класирането

ВАЖНО!

Продължава приемането на документи за попълване на ограничен брой места след първи и втори етап на класирането.

Кандидатите трябва да носят диплома за средно образование-оригинал и ксерокопие.

На кандидат-студентите, които ще се дипломират през м. август–септември документи се приемат със служебна бележка (академична справка) от училището с оценките от дипломата.

За справки и информация: Учебен отдел, блок 2, ет. 3, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.