faculties_present_img

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: 

1. За предварителния тест по математика на 28.03.2020 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове: 

–   за явяване в ТУ-София – https://priem.tu-sofia.bg/ 

–   за явяване във Филиал Пловдив – http://ksk.tu-plovdiv.bg/ 

–   за явяване в ИПФ – Сливен – http://www.tu-sliven.com/ 

2. За предварителните тестове по математика на 11.04.2020 г. и 25.04.2020 г.: 

–   ако кандидат-студентът вече е заявил явяване на предишен тест или изпит, подава заявление само в сайта на мястото, където се е явил на предишния тест или изпит; 

–   ако тестът е първи (кандидат-студентът не е заявил предходно явяване), подава се само едно online заявление на посочените в т.1 места. 

3. За предварителния изпит по чужд език на 04.04.2020 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове: 

–   за явяване в ТУ-София по немски или английски език – https://priem.tu-sofia.bg/ 

–   за явяване във Филиал Пловдив по английски език – http://ksk.tu-plovdiv.bg/ (само английски език) 

4. За предварителния изпит по рисуване на 04.04.2020 г. и предварителния изпит по композиция на 05.04.2020 г. се подава online заявление само в  сайта на ТУ-София –  https://priem.tu-sofia.bg/ 


РЕДЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ИНТЕРНЕТ ЗА ЯВЯВАНЕ В ТУ-СОФИЯ Е СЛЕДНИЯТ: 

1. От сайта https://priem.tu-sofia.bg изберете бутон „Онлайн заявление за предварителни изпити“.

ВАЖНО: Отбелязаните със * полета във формата са задължителни.

2. Попълнете внимателно личните си данни.

3. От секцията „Основен изпит“ изберете изпит, на който желаете да се явите.

4. От секцията „Допълнителни изпити“ може да добавяте изпити, различни от вече заявения първи изпит. След всеки избран допълнителен изпит трябва да натиснете бутона „Добави към избраните“.

5. Дължимата такса за явяване на изпити се пресмята автоматично и е необходимо да изберете как ще я заплатите. Възможностите са три:

5.1. По Електронен път - чрез 10 цифров код на каса на EasyPay

5.2. По Електронен път - чрез акаунт в системата ePay

5.3. По сметка на ТУ - София в БНБ - IBAN:BG89BNBG96613100103601, BIC: BNBGBGSD

ВАЖНО: Таксата за всеки заявен изпит или тест е 30 лв. 

6. След като сте избрали начин на плащане е необходимо да попълните полето с генерирания код за сигурност.

7. С натискане на бутона „Изпрати“  Вие сте попълнили онлайн заявлението за предварителни изпити. 

8. На посочения от Вас електронен адрес веднага ще бъде изпратен линк за потвърждаване на валидността на онлайн заявлението. Ако до един час не пот­върдите Вашите данни, те ще бъдат маркирани като невалидни!

9. След като успешно потвърдите Вашите данни:

9.1. Aко сте избрали да заплатите по електронен път чрез 10 цифров код на каса на EasyPay на вашия екран ще бъде изписан кода за плащане. Кодът за плащане ще бъде изпратен автоматично и на посочената от Вас електронна поща. Плащането на каса на EasyPay, без код, е невъзможно.

9.2. Aко сте избрали да заплатите по електронен път чрез акаунт в системата на ePay е необходимо да натиснете бутон „Изпрати“, който ще ви прехвърли в страницата на ePay.bg, за да извършите плащането. Плащането чрез системата на Epay.bg изисква да имате регистриран акаунт и регистрирано платежно средство (кредитна и/или дебитна карта).

9.3. Ако сте избрали да заплатите по банков път е необходимо в платежното нареждане да се посочат имената на кандидат-студента и пояснение "такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София”.  Плащането по банков път е по сметка на ТУ - София в БНБ - IBAN:BG89BNBG96613100103601, BIC: BNBGBGSD

ВАЖНО: Таксата за всеки заявен изпит или тест е 30 лв.

    Всички комисионни и такси са за сметка на платеца. 

10. След като заплатите дължимите такси, на предоставения от Вас e-mail ще Ви бъде изпратена информация със заявлението, което съдържа и талоните за заяве­ни­те от Вас изпити (дата, час, сграда и зала, в която ще се проведе съответният изпит). Полученото заявление е само за справка от кандидат-студента и не е необходимо отново да се подава.

11. От получения прикачен файл разпечатайте талона (талоните) за явяване на все­ки заявен изпит.

 

ВАЖНО!

Явяването на предварителни изпити не означава, че сте кандидат-сту­дент в ТУ-София. Кандидатстването става от 22.06.2020 г. до 04.07.2020 г.

За кан­ди­дат­стващите само с матури и/или предварителни изпити срокът за подаване на документи е до 04.07.2020 г.

 

 

 

 

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ