faculties_present_img

Информация за приемане на студенти в Техническия университет – София през учебната 2021-2022 година

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА.

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК за провеждане на конкурсните изпити в Техническия университет – София през учебната 2021/2022 г.

Предварителни изпити
Изпит по: Дата и начален
час на 
изпита:
Място на провеждане: 
Тест по математика на 27.03.2021 г.
(събота)
от 9:00 ч.

дистанционен

(съгласно Заповед № 515/17.02.2021 г.

Тест по
математика

на 10.04.2021 г. (събота) от 9:00 ч.

дистанционен

(съгласно Заповед № 515/17.02.2021 г.)

Тест по
математика

на 24.04.2021 г. (събота) от 9:00 ч.

дистанционен

(съгласно Заповед № 515/17.02.2021 г.)

Чужд  език
(немски)

Поради създалата се сложна обстановка, изпитът по немски език на 03.04 няма да се проведе. Датата ще бъде на 05.07 в редовната сесия. Всички, които са се регистрирали за изпита на 03.04, ще бъдат прехвърлени за другата дата.

 

Чужд  език
(английски)

на 03.04.2021 г. 

(събота) от 9:00 ч.

дистанционен

(съгласно Заповед № 515/17.02.2021 г.)

Рисуване

на 10.04.2021 г. 
(събота) от 9:00 ч.

дистанционен

(съгласно Заповед № 515/17.02.2021 г.)

Композиция на 11.04.2021 г. 
(неделя) от 9:00 ч.

дистанционен

(съгласно Заповед № 515/17.02.2021 г.)

 
Редовни изпити
Изпит по: Дата и начален
час на 
изпита:
Място на провеждане: 

Тест по 
математика   

на 03.07.2021 г.
(събота) 
от 9:00ч. 

ТУ – София
Филиал Пловдив
ИПФ – Сливен

Рисуване

на 04.07.2021 г.
(неделя) 
от 9:00 ч.

ТУ – София

Композиция

на 05.07.2021 г.
(понеделник) 
от 9:00 ч.

ТУ – София

Чужд език 
(немски,
френски, 
английски)

05.07.2021 г.
(
понеделник) от 9.00 ч.

  ТУ – София 
Филиал Пловдив (само английски език)

 

Справка за кандидатстване, резултати от конкурсни изпити, класиране и друга информация за ТУ–София може да се прави:

– по интернет на адреси:

http://priem.tu-sofia.bg, http://www.tu-sofia.bg

– на телефони:

Началник Учебен отдел - 0882270597,

Учебен отдел: 029653601, 029652174, 029652176, 029653621

– в Учебен отдел на ТУ–София, бл. 2, ет. 3.

– на телефон 0882270597, 028683477 и spasen@tu-sofia.bg, само за справки по приемане на документи и заплащане на такси в ТУ-София чрез интернет

 

СПЕЦИАЛНОСТИ  за кандидатстване в ТУ –София за учебната 2021/2022 г. след завършено средно образование.

ОЦЕНКИ, ОБРАЗУВАЩИ СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ​

Оценка от дипломата по:

Оценка от дипломата
(избира  се най-високата 
оценка) 
по:
Допълнителна
оценка от:
Важи за
специалности:
Математика

Физика
или
Информатика
или
Информационни
технологии

матура по български език и литература (БЕЛ) х 2,9,

или матура по математика х 3,

или матура по физика х 3,

или тест по математика х 3 

*Всички
Математика Физика
или
Информатика
или
Информационни
технологии

изпит по рисуване х 1,5 
и изпит по композиция
х 1,5

Инженерен дизайн
Математика География

матура по български език и литература 
х 2,9, или матура по математика х 3,
или матура по география
х 3,
 или матура по история
х 3, или матура по чужд език      х 3, 
или тест по математика х 3

Стопанско управление
 

Математика Физика
или
Информатика
или
Информационни
технологии

матура по математика х 3,
или
матура по физика х 3,
или
тест по математика х 3

Приложна математика и информатика

Компютърно и софтуерно инженерство

 

 * без “Инженерен дизайн”, ”Стопанско управление”,“Приложна математика и информатика” и "Компютърно и софтуерно инженерство"

Балообразуване за специалностите с обучение на чужд език -  по посочения в ред 1 за всички специалности начин, след успешно положен или признат изпит по съответния език.

 

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК за приемане на документи за кандидатстване в Техническия университет – София през учебната 2021/2022 г.

Дейности        Срокове
1. Приемане на заявления и такси за предварителни тестове и за предварителен изпит по чужд език:
 
  • ​в ТУ – София, Учебен отдел,
    блок 2, етаж 3
от 22.02.2021 г. до два дни преди датата на теста (от 9:00 до 16:00 ч., без събота и неделя)
 
  •  по интернет   
 от 22.02.2021г. до два дни
преди датата на теста
 
  • в регионалните центрове и бюра​
    за приемане на документи
от 22.02.2021 г. до два дни
преди датата на теста
2. Приемане на документи и такси за кандидатстване:
 
  •  в ТУ – София – Център по информационни ресурси (ЦИР), блок 2, партер, „вход само за кандидат-студенти”

от 21.06.2021 г. до 08.07.2021 г.
(от 8.30 до 16.00 ч.)

*(с изпит до 01.07, с ДЗИ до 08.07.2021 г.

(вкл. 26 юни (събота), 27 юни (неделя),
3 юли (събота), 4 юли (неделя))

 
  •   по интернет

 

от 21.06.2021 г. до 08.07.2021 г.

*(с изпит до 01.07, с ДЗИ до 08.07.2021 г.

(вкл. 26 юни (събота), 27 юни (неделя),
3 юли (събота), 4 юли (неделя))

 
  •  в регионалните центрове и бюра за приемане на документи

от 21.06.2021 г. до 08.07.2021 г.

*(с изпит до 01.07, с ДЗИ до 08.07.2021 г.

(вкл. 26 юни (събота), 27 юни (неделя),
3 юли (събота), 4 юли (неделя))

*  За кандидатстващи с предварителни изпити и държавни зрелостни изпити 

от 21.06.2021 г. до 08.07.2021 г.

(вкл. 26 юни (събота), 27 юни (неделя),
3 юли (събота), 4 юли (неделя))

 

 

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК за обявяване на класирането на кандидат-студентитеи записване на приетите студенти в Техническия университет – София през учебната 2021/2022 г.

Дейности        Срокове
1.

Обявяване на резултатите от първия етап на класиране

10.07.2021 г. 
(събота)

2.

Записване след първия етап на класиране

от 12.07.2021 г. 
до 
16.07.2021 г.
от 8:30 до 16:30 ч.

3.

Предварително потвърждаване за участие във втория етап на класиране чрез предаване на диплома (оригинал) за средно образование в съответния факултет на приетите в специалност не по първо желание 

от 12.07.2021 г. 
до 
16.07.2021 г.
от 8:30 до 16:30 ч.

4.

Обявяване на резултатите от втория етап на класиране

17.07.2021 г.
(събота)

5.

Записване след втория етап на класиране

от 19.07.2021 г.
до 23.07.2021 г.
от 8:30 до 16:30 ч.

6.

Обявяване на условията и ред за попълване на незаетите места (ако има такива)

от 19.07.2021 до 23.07.2021 г.
7.

Записване за попълване на незаетите места

от 19.07.2021 г.
до 17.09.2021 г.
от 8:30 до 16:30 ч.