faculties_present_img

Заповед на Ректора за II-ро класиране

На основание Закона за висше образование  и Правилника за приемане на студенти в Технически университет - София за учебната 2021/2022 г.  е издадена следната Заповед на Ректора за II-ро класиране на кандидат-студенти.