faculties_present_img

Актуална информация

Подаване на документи за кандидатстване

Документи за кандидатстване можете на подадете:   по интернет  в ТУ-София  в регионалните центрове и бюра  ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ    СПЕЦИАЛНОСТИ И КАНДИДАТСТВАНЕ  Факултети и специалности  Възможности за кандидатстване и формиране на състезателен бал    ПРАВИЛНИК И ГРАФИЦИ  Правилник за приемане на студенти  График за приемане на документи  График за провеждане на конкурсните изпити  График за класиране и записване  ...

2017-06-07
Кандидатстудентска кампания 2017

​ В ТУ-София може да се кандидатства и само с матура по български език и литература (БЕЛ) – за всички специалности, без специалностите „Инженерен дизайн“ , „Приложна математика и информатика“ и „Компютърно и софтуерно инженерство“. В ТУ-София може да се кандидатства и само с матура по математика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“. В ТУ-София може да се кандидатства и само с матура по физика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“. В ТУ-София...

2017-01-23
Ред за подаване на заявление по интернет

​Редът за подаване на заявлението по интернет е следният: Избирате бутона „Онлайн заявление за кандидатстване“; Попълвате първата част на заявлението (име, адрес, телефон); Прикачвате сканираната диплома за средно образование (в един файл); Ако желаете, заявявате допълнителни конкурсни изпити (тестове, изпити и матури), като за всеки допълнително заявен тест, изпит (немски, френски или английски) или матура се заплаща такса от 30 лв. както за изпит (матурата или признатият изпит по език въз ...

2017-06-07
В ТУ-София

Подаването на документи НА МЯСТО В ТУ-СОФИЯ става от 19.06.2017 г. до 01.07.2017 г. включително в ТУ-София, кв. „Дървеница”, блок 2 (ЦИР, западен вход). Работното време за приемане на документи е от 8:30 до 16:00 ч. (вкл. събота и неделя). Заплащането на дължимите такси става на място чрез постер­минал (с карта), или по банков път по сметка в БНБ с IBAN: BG89BNBG96613100103601; BIC: BNBGBGSD; Таксата за всеки заявен изпит (вкл. матура) е 30 лв. Посочват се имената на кандидат-студента и поя...

2017-06-07
В регионалните центрове и бюра

Кандидатстудентски документи се подават в:   Регионалните бюра за прием на документи на ЦКПИ   Регионалните центрове за прием на документи на НАПС   Кандидатстудентските документи са:  заявление за кандидатстване до ректора с кодовете на специалностите;  оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след подаване на документите.  Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от ТУК. ...

2017-06-07
Персонална информация

ТУК можете да проверявате:  В етапа на предварителните конкурсни изпити:  въведените Ваши лични данни  заявените от Вас предварителни изпити  сгради и зали за явяване на изпити (вкл. талон за явяване на изпит)  оценки от положени конкурсни изпити  В етапа на кандидатстване и класиране:  въведените Ваши лични данни  заявените от Вас изпити (предварителни, редовни) и матури  сгради и зали за явяване на изпити (вкл. талон за явяване на изпит)  оценки от положени конкурсни изпити  балообра...

2017-06-07Справочник 2017    

  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601