faculties_present_img

Актуална информация

Кандидатстудентска кампания 2017

В ТУ-София може да се кандидатства и само с матура по български език и литература (БЕЛ) – за всички специалности, без специалностите „Инженерен дизайн“ , „Приложна математика и информатика“ и „Компютърно и софтуерно инженерство“. В ТУ-София може да се кандидатства и само с матура по математика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“. В ТУ-София може да се кандидатства и само с матура по физика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“. В ТУ-София мо...

2017-01-23
Указание за подаване на заявления за предварителните изпити по интернет

При подаване на заявление за явяване на предварителните изпити по интернет трябва да се спазват следните изисквания:  1. За предварителния тест по математика на 01.04.2017 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:  –   за явяване в ТУ-София – http://priem.tu-sofia.bg/  –   за явяване във Филиал Пловдив – http://ksk.tu-plovdiv.bg/  –   за явяване в ИПФ – Сливен – http://www.tu-sliven.com/  2. За предварителните тестове по математика на 08.04.2017 г. и 22.04.2017 г.:  – ...

2017-02-14
Справочник 2017    

  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601