faculties_present_img

Актуална информация

Прием на документи за ограничен брой места

От 17.07.2017г. до 16.09.2017г. в Учебен отдел, блок 2, етаж 3, се приемат документи за попълване на ограничен брой места. Списъкът със специалностите може да видите тук ...

2017-08-08
Заповед на Ректора за II-ро класиране

На основание Закона за висше образование (ЗВО) и Правилника за приемане на студенти (ППС) в Технически университет - София за учебната 2017/2018 г.  е издадена следната Заповед на Ректора за II-ро класиране на кандидат-студенти: Подробна информация за записване по специалности може да намерите ТУК. ...

2016-07-09
Подаване на документи за кандидатстване

Документи за кандидатстване можете на подадете:   по интернет  в ТУ-София  в регионалните центрове и бюра  ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ    СПЕЦИАЛНОСТИ И КАНДИДАТСТВАНЕ  Факултети и специалности  Възможности за кандидатстване и формиране на състезателен бал    ПРАВИЛНИК И ГРАФИЦИ  Правилник за приемане на студенти  График за приемане на документи  График за провеждане на конкурсните изпити  График за класиране и записване  ...

2017-06-07
Ред за подаване на заявление по интернет

​Редът за подаване на заявлението по интернет е следният: Избирате бутона „Онлайн заявление за кандидатстване“; Попълвате първата част на заявлението (име, адрес, телефон); Прикачвате сканираната диплома за средно образование (в един файл); Ако желаете, заявявате допълнителни конкурсни изпити (тестове, изпити и матури), като за всеки допълнително заявен тест, изпит (немски, френски или английски) или матура се заплаща такса от 30 лв. както за изпит (матурата или признатият изпит по език въз ...

2017-06-07
В ТУ-София

Подаването на документи НА МЯСТО В ТУ-СОФИЯ става от 19.06.2017 г. до 01.07.2017 г. включително в ТУ-София, кв. „Дървеница”, блок 2 (ЦИР, западен вход). Работното време за приемане на документи е от 8:30 до 16:00 ч. (вкл. събота и неделя). Заплащането на дължимите такси става на място чрез постер­минал (с карта), или по банков път по сметка в БНБ с IBAN: BG89BNBG96613100103601; BIC: BNBGBGSD; Таксата за всеки заявен изпит (вкл. матура) е 30 лв. Посочват се имената на кандидат-студента и поя...

2017-06-07
В регионалните центрове и бюра

Кандидатстудентски документи се подават в:   Регионалните бюра за прием на документи на ЦКПИ   Регионалните центрове за прием на документи на НАПС   Кандидатстудентските документи са:  заявление за кандидатстване до ректора с кодовете на специалностите;  оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след подаване на документите.  Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от ТУК. ...

2017-06-07
Справочник 2017    

  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601