faculties_present_img

Прием 2022
ВАЖНО: РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ в ТУ-СОФИЯ - ПО ИНТЕРНЕТ

Не съм се явявал на предварителен изпит (нямам входящ номер от ТУ - София).

Явявал съм се на предварителен изпит с входящ номер от ТУ - София.
ЕГН-то ми е: