faculties_present_img

Актуална информация

Заповед на ректора за II-ро класиране

На основание Закона за висше образование (ЗВО) и Правилника за приемане на студенти (ППС) в Технически университет - София за учебната 2018/2019 г.  е издадена следната Заповед на Ректора за II-ро класиране на кандидат-студенти: ...

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - НА МЯСТО в ТУ-СОФИЯ

Подаването на документи НА МЯСТО В ТУ-СОФИЯ става от 18.06.2018 г. до 30.06.2018 г. включително в ТУ-София, кв. „Дървеница”, блок 2 (ЦИР, западен вход). Заплащането на дължимите такси става чрез постер­минал (с карта) на същото място, или по банков път (за което банката начислява такса). Работното време за приемане на документи е от 8:30 до 16:00 ч. (вкл. събота и неделя – 23, 24, 30 юни 2018 г.). Таксата за всеки изпит (матура, признат изпит) е 30 лв. Плащане в брой не е възможно. Полученият...

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ в ТУ-СОФИЯ - ПО ИНТЕРНЕТ

Подаване на online заявление за кандидатстване и класиране в ТУ-София или във филиалите му в Пловдив и Сливен става в съответния сайт на всеки от тях:  за ТУ-София – http://priem.tu-sofia.bg/  за Филиал Пловдив – http://ksk.tu-plovdiv.bg/  за ИПФ – Сливен – http://www.tu-sliven.com/  Желаещите да се класират в ТУ-София, които са държали предварителни изпити във филиалите, отбелязват съответния изпит в падащото меню на заявлението за кандидатстване, като оценката от него се получава служебно и...

     Правилник 2018
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601