faculties_present_img

Актуална информация

УКАЗАНИЕ ЗА ЯВИЛИТЕ СЕ НА 31.03.2018 г.

УКАЗАНИЕ ЗА ЯВИЛИТЕ СЕ НА 31.03.2018 г., които са подали заявление за ново явяване на 14.04 или 21.04.2018 г. Новият талон за явяване в съответния град се разпечатва от „Персонална информация” – бутон „Печат на документи”. Не се очаква имейл с талона, както е за изпита на 31.03. Учебен отдел  ...

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ НА МЯСТО в ТУ-СОФИЯ

Подаването на заявление за явяване на изпит НА МЯСТО В ТУ-СОФИЯ става от 20.02.2018 г. до два дни преди датата на съответния изпит в ТУ-София, блок 2, Учебен отдел, ет. 3. Работното време за приемане на документи е от 9:00 до 16:00 ч. Заплащането на дължимите такси става чрез постер­минал (с карта) в бл. 1, ет. 3, ст. 1337 (Студентски такси), или по банков път (за което банката начислява такса). Таксата за всеки изпит е 30 лв. Плащане в брой не е възможно. След заплащане на таксата и получ...

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:  1. За предварителния тест по математика на 31.03.2018 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:  –   за явяване в ТУ-София – https://priem.tu-sofia.bg/  –   за явяване във Филиал Пловдив – http://ksk.tu-plovdiv.bg/  –   за явяване в ИПФ – Сливен – http://www.tu-sliven.com/  2. За предварителните тестове по математика на 14.04.2018 г. и 21.04.2018 г.:  –...

Кандидатстудентска кампания 2018

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТИТЕ   В ТУ-София може да се кандидатства само с:   матура по български език и литература (БЕЛ) – за всички специалности, без специалностите „Инженерен дизайн“, „Приложна математика и информатика“ и „Компютърно и софтуерно инженерство“; матура по математика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“; матура по физика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“; матура по география – за специалностите „Публичн...

     Правилник 2018
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601