faculties_present_img

Актуална информация

ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Български граждани, притежаващи диплома за завършено средно образование, даваща им право да продължат обучението си във висши училища, могат да кандидатстват за студенти в Техническия университет – София (ТУ – София). Кандидатстването се извършва чрез: Подаване на кандидатстудентски документи; Класиране по специалности. Кандидат-студентите, подаващи документи за класиране в ТУ – София, желаещи да кандидатстват и да се класират за филиала в гр. Пловдив, и за ИПФ в гр. Сливен, подават документи...

Курсове за подготовка на кандидат-студенти за изпита по математика

Последният курс за подготовка на кандидат-студенти за изпита по математика, който за ТУ-София ще се проведе на 01.07.2019 г. ЗАПОЧВА НА 17.06.2019 г. от 9:00 часа в зала 2215 на Технически университет - София, бл. 2, етаж 2.    Вид на курса  Период Дни на провеждане Брой учебни часове Брой часове на ден Цена на курса Ускорен От 17 Юни 2019 г. до 28 Юни 2019г. 10 дни без събота и неделя  60 ...

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601