faculties_present_img

Актуална информация

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Приемане на студенти в Технически Университет – София през учебната 2018/2019 година   Български граждани, притежаващи диплома за завършено средно образование, даваща им право да продължат обучението си във висши училища, могат да кандидатстват за студенти в Техническия университет – София (ТУ – София).  Кандидатстването се извършва чрез: подаване на кандидатстудентски документи; класиране по специалности.             Документите за кандидатстване са: Заявление за кандидатстване до ректо...

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - НА МЯСТО в ТУ-СОФИЯ

Подаването на документи НА МЯСТО В ТУ-СОФИЯ става от 18.06.2018 г. до 30.06.2018 г. включително в ТУ-София, кв. „Дървеница”, блок 2 (ЦИР, западен вход). Заплащането на дължимите такси става чрез постер­минал (с карта) на същото място, или по банков път (за което банката начислява такса). Работното време за приемане на документи е от 8:30 до 16:00 ч. (вкл. събота и неделя – 23, 24, 30 юни 2018 г.). Таксата за всеки изпит (матура, признат изпит) е 30 лв. Плащане в брой не е възможно. Полученият...

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ в ТУ-СОФИЯ - ПО ИНТЕРНЕТ

Подаване на online заявление за кандидатстване и класиране в ТУ-София или във филиалите му в Пловдив и Сливен става в съответния сайт на всеки от тях:  за ТУ-София – http://priem.tu-sofia.bg/  за Филиал Пловдив – http://ksk.tu-plovdiv.bg/  за ИПФ – Сливен – http://www.tu-sliven.com/  Желаещите да се класират в ТУ-София, които са държали предварителни изпити във филиалите, отбелязват съответния изпит в падащото меню на заявлението за кандидатстване, като оценката от него се получава служебно и...

Кандидатстудентска кампания 2018

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТИТЕ   В ТУ-София може да се кандидатства само с:   матура по български език и литература (БЕЛ) – за всички специалности, без специалностите „Инженерен дизайн“, „Приложна математика и информатика“ и „Компютърно и софтуерно инженерство“; матура по математика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“; матура по физика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“; матура по география – за специалностите „Публичн...
     Правилник 2018
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601