faculties_present_img

Актуална информация

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ НА МЯСТО в ТУ-СОФИЯ

Подаването на заявление за явяване на изпит НА МЯСТО В ТУ-СОФИЯ става от 20.02.2019 г. до два дни преди датата на съответния изпит в ТУ-София, блок 2, Учебен отдел, ет. 3. Работното време за приемане на документи е от 9:00 до 16:00 ч. Заплащането на дължимите такси става чрез постер­минал (с карта) в бл. 1, ет. 3, ст. 1337 (Студентски такси), или по банков път (за което банката начислява такса). Таксата за всеки изпит е 30 лв. Плащане в брой не е възможно. След заплащане на таксата и получ...

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:  1. За предварителния тест по математика на 30.03.2019 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:  –   за явяване в ТУ-София – https://priem.tu-sofia.bg/  –   за явяване във Филиал Пловдив – http://ksk.tu-plovdiv.bg/  –   за явяване в ИПФ – Сливен – http://www.tu-sliven.com/  2. За предварителните тестове по математика на 13.04.2019 г. и 20.04.2019 г.:  –...

Списък на местата за провеждане на изпити по градове

Списъкът с  училищата и точните им адреси, в които ще се проведат предварителните изпити по математика на 13 април 2019 г. и на 20 април 2019 г., може да видите тук ...

Курсове за подготовка на кандидат - студентският изпит по математика

Курсове за подготовка на кандидат-студенти по математика за прием в ТУ-София се организират от Факултета по приложна математика и информатика.    Вид на курса  Период Дни на провеждане Брой учебни часове Брой часове на ден Цена на курса Ускорен От 17 Юни 2019 г. до 28 Юни 2019г. 10 дни без събота и неделя  60 6 уч. ч. 300 лв.   Групите се сформират при минимум 18 ду...

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601