faculties_present_img

Актуална информация

Кандидатстудентска кампания 2018

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТИТЕ   В ТУ-София може да се кандидатства само с:   матура по български език и литература (БЕЛ) – за всички специалности, без специалностите „Инженерен дизайн“, „Приложна математика и информатика“ и „Компютърно и софтуерно инженерство“; матура по математика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“; матура по физика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“; матура по география – за специалностите „Публичн...

     Правилник 2018
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601