faculties_present_img

Тест по математика - общи указания

Тестът се състои от два модула с продължителност по 120 минути и 15 минути  задължителна почивка между тях:

Първи модул с 20 задачи с един избираем верен отговор (от 5 възможни). За всеки верен отговор се дава по 1 точка. За грешен или непопълнен отговор точки не се дават и не се отнемат.


Втори модул с 10 задачи с по-голяма трудност. Всяка има един избираем верен отговор (от 5 възможни). За всеки верен отговор се дават по 2 точки. За грешен или непопълнен отговор точки не се дават и не се отнемат.

Връщането от втори модул към първи е невъзможно.

  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2306
Тел.: 02 965-3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Димитричка Ангелова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: d_angelova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:2303
Тел.: 02 965-2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg