faculties_present_img

Бюра за приемане на документи към ЦКПИ

БЛАГОЕВГРАД

ул. "Ив. Михайлов" № 66, ЮЗУ, I  Учебен корпус,  зала 206, тел. 0887 / 886 012

БУРГАС

  бул. “Гладстон” №47,  / Младежки културен център /, тел. 0888 / 305 539; 0889 / 598 584; 0889 / 184 679 и 0885 / 754 436

ВАРНА

ул. „Христо Ботев” №  3 А, /ЦИО „Вектор”/ , тел. 052 / 602 183 и тел. 052 / 612 266

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ул. ”Христо Ботев” № 19, вход север, ет.2, зала 201, тел. 062 / 633 652 и 0882 / 476 287

ул. „Хр. Ботев” № 19, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Учебен корпус 5, тел. 062 / 63 36 52 и 0882 / 476 287, 

ВИДИН

ул.“Железничарска” № 8, тел. 0887 / 327 768

ВРАЦА

ВТУ – филиал Враца, Ученически комплекс, Корпус 1, тел. 092 / 641 086 и 0886 / 981 155

ГАБРОВО

площад 1-ви май № 1 В, ет.2.,  тел. 0878 / 26 42 02  и 0889 / 510 557

ул. „Хаджи Димитър” 4, Технически университет – Ректорат, тел.  0878 / 264 202 и 0889 / 510 557, (след 05.06.2017 г.)

ДОБРИЧ

ул. „България” № 1, офис 901, /Централна кооперативна банка/, тел. 058 / 580 623, , 0899 / 298593  и 0876 / 650 417

КАЗАНЛЪК

Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел. 0431 / 62 567 ; 0878 / 799 297 и 0898 / 309 636

КЪРДЖАЛИ

СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 / 676 146

КЮСТЕНДИЛ

,ул. „Осми март” № 8,  тел. 0876 / 796 522

ЛОВЕЧ

ул.”Съйко Съев “ № 31 / Технически колеж /, тел. 0886 / 430 997

МОНТАНА

 ул.”Трети март”  № 98, ет.1., / Младежки дом / , тел. 0888 / 698 195

ПАЗАРДЖИК

ул. "Ген. Гурко” № 2, ет. 2., офис, /сградата на Хебърстрой/, тел. 0898 / 831 917

ПЕРНИК

  площад Кракра, Общински младежки дом, тел.0887 / 060375

ПЕТРИЧ

  ул. „Отец Паисий” № 3, ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров”, тел. 0887 / 886 012

ПЛЕВЕН

бул. „Русе” № 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/, тел. 0898 / 684 844 и тел. 0889 / 223 961

ПЛОВДИВ

ул. „Цанко Дюстабанов” № 25, /сградата на Технически университет – филиал Пловдив, тел. 0888 / 645 158 и 032 / 659 502

РАЗГРАД

  ул. „Н. Вапцаров”  № 10, зала 118, /Общежитие за средношколци/, тел. 0878 / 942 491

РУСЕ

ул. Николаевска” № 66, ет.1., /Стоматологията/, тел. 0885 / 739 527

СВИЩОВ

  ул. „П. Ангелов” № 17, СОУ „Д. Благоев”, тел. 0882 /  342 024 и 0882 /  509 582

СИЛИСТРА

бул. "Македония” № 121, / ПГСУАУ “Атанас Буров” /, тел. 086 / 823 025 и 0889 / 909 141

СЛИВЕН

бул."Братя Миладинови" № 18, ет. 3, / в сградата на Регионално управление на образованието/, тел. 0879 / 384 76

СМОЛЯН

бул. "България" № 58, ет. 2,  /Бивш  профсъюзен дом/,  тел. 0301 / 63 763

СОФИЯ

бул. Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202,  тел.  0887 / 060 375 и 02 / 850 51 52

СТАРА ЗАГОРА

ул. "Армейска" № 9, / в сградата на Института за квалификация  на учители, до Музикалното училище/, тел. 042 / 257 103  и  042 / 646 107 

ТЪРГОВИЩЕ

ул. „Славейков” № 4, ет. 2., офис 210, /Дом на техниката/, тел. 0896 / 368 636

ХАСКОВО

Народно читалище "Заря", ет.1., /Централен вход/ , тел. 038 / 665 413 и  0887 / 035 598

ШУМЕН

ул. "Съединение”  № 105, / Младежки дом /, тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505

ЯМБОЛ

ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14, тел. 0886 / 853 731 и 0888 / 973 979

Справочник 2017    

  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601