faculties_present_img

Бюра за приемане на документи към ЦКПИ

БЛАГОЕВГРАД

ул. "Св. Св. Кирил и Методий” № 29, тел. 0887 / 886 012

БУРГАС

бул. “Гладстон” № 47, /Младежки културен център/, тел. 0888 / 305 539; 0889 / 184 679 и 0885 / 754 436

ВАРНА
ул. “Христо Ботев” № 3А, /ЦИО „Вектор”/, тел. 052 / 612 266

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ул. ”Христо Ботев” № 19, вход север, ет.2, зала 201, тел. 062 / 63 36 52 и 0882 / 476 287,
ул. „Хр. Ботев” № 19, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Учебен корпус 5, тел. 062 / 63 36 52 и 0882 / 476 287,
(след 04.06.2018 г.)

ВИДИН
 ул. “Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ ”Климент Охридски”, тел. 0887 / 327 768

ВРАЦА
ул. „Мито Орозов” № 59, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”– филиал Враца, тел. 092 / 641 086 и 0886 / 981 155

ГАБРОВО
Площад „1-ви май” № 1В, ет.2, тел. 0878 / 26 42 02
ул. „Хаджи Димитър” № 4, Технически университет – Ректорат, тел. 0878 / 26 42 02, (след 04.06.2018 г.)

ДОБРИЧ
ул. „България” № 1, /Централна кооперативна банка/, тел. 058 / 580 623, 0899 / 298593
и 0876 / 650 417

КАЗАНЛЪК
Хуманитарна гимназия "Св.Св. Кирил и Методий", тел. 0431 / 62 567; 0878 / 799 297 и 0898 / 309 636

КЪРДЖАЛИ
СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 / 676 146

КЮСТЕНДИЛ
ул. „Осми март” № 8, тел. 0876 / 796 522

ЛОВЕЧ
ул.”Съйко Съев“ № 31 /Технически колеж/, тел. 0886 / 430 997

МОНТАНА
ул.”Трети март” № 98, ет.1, /Младежки дом/, тел. 0899 / 161 101

ПАЗАРДЖИК
ул. "Ген. Гурко” № 2, ет. 2, офис, /сградата на Хебърстрой/, тел. 0898 / 831 917

ПЕРНИК
площад „Кракра”, Общински младежки дом, тел.  0878 / 344 258

ПЕТРИЧ
ул. „Отец Паисий” № 3, ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров”, тел. 0887 / 886 012

ПЛЕВЕН
бул. „Русе” № 10А, /Сградата на асансьорни сервизи/, тел. 0898 / 684 844 и тел. 0889 / 223 961

ПЛОВДИВ
ул. „Петко Д. Петков” № 4, ет. 2, тел. 0888 / 645 158

РАЗГРАД
ул. „Антим I” № 1, читалище „Развитие”, ет. 3, тел. 0894 / 370 069

РУСЕ
ул. „Николаевска” № 66, ет.1, /Стоматологията/, тел. 0883 / 302 069

СИЛИСТРА
бул. "Македония” № 121, /ПГСУАУ “Атанас Буров”/, тел. 0889 / 909 141 и тел. 0888 / 111 147

СЛИВЕН
бул. "Братя Миладинови" № 18, /в сградата на Регионално управление на образованието/,тел. 0879 / 384 769

СМОЛЯН
бул. "България" № 58, етаж 2, /Бивш профсъюзен дом/, тел. 0301 / 63 763

СОФИЯ

бул. ”Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202, тел. 0877 / 060 375

СТАРА ЗАГОРА
ул. "Армейска" № 9, /в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище/,
тел. 042 / 257 103 и 042 / 646 107

ТЪРГОВИЩЕ
ул. „Славейков” № 4, ет. 2, офис 210, /Дом на техниката/, тел. 0896 368 636

ХАСКОВО

Народно читалище "Заря", ет.1, /Централен вход/ , тел. 038 / 665 413 и 0887 / 035 598

ШУМЕН

ул. "Съединение” № 105, /Младежки дом/, тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505

ЯМБОЛ

ж.к. „Диана”, Студентски общежития, блок 14, тел. 0886 / 853 731 и 0888 / 973 979

 

     Правилник 2018
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601