faculties_present_img

Калкулатор за състезателен бал

Уважаеми кандидат-студенти,
Моля изберете от падащия списък специалността, за която желаете да кандидатствате. След като сте направили Вашия избор, на екрана ще се визуализира калкулатор с празни полета, в които трябва да въведете оценките си. При правилно въведени оценки, натиснете бутона "Пресметни" и на екрана ще се изчисли Вашият състезателен бал.
Повече информация за това, как се формира състезателният бал, може да намерите тук!

Оценка от дипломата по: Оценка от дипломата
(избира се най-високата оценка) по:
Допълнителна оценка от:
(избира се най-високата оценка от
профилираната или общообразователната
матура) по:
Математика: Физика: Матура по български език и
литература (БЕЛ) x2.5:
или Информатика: или Матура по математика x3:
или Информационни технологии: или Матура по физика x3:
или Тест по математика x3:
или Матура по информатика x3:
или Матура по информационни технологии x3:
Оценка от дипломата по: Оценка от дипломата
(избира се най-високата оценка) по:
Допълнителна оценка от:
(избира се най-високата оценка от
профилираната или общообразователната
матура) по:
Математика: Физика: Изпит по рисуване x1.5:
или Информатика: и Изпит по композиция x1.5:
или Информационни технологии:
Оценка от дипломата по: Оценка от дипломата
(избира се най-високата оценка) по:
Допълнителна оценка от:
(избира се най-високата оценка от
профилираната или общообразователната
матура) по:
Математика: География: Матура по български език и
литература (БЕЛ) x2.5:
или Матура по математика x3:
или Матура по география x3:
или Матура по история x3:
или Матура по чужд език x3:
или Тест по математика x3:
Оценка от дипломата по: Оценка от дипломата
(избира се най-високата оценка) по:
Допълнителна оценка от:
(избира се най-високата оценка от
профилираната или общообразователната
матура) по:
Математика: Физика: Матура по математика x3:
или Информатика: или Матура по физика x3:
или Информационни технологии: или Тест по математика x3:
или Матура по информатика x3:
или Матура по информационни технологии x3:
Оценка от дипломата по: Оценка от дипломата
(избира се най-високата оценка) по:
Допълнителна оценка от:
Математика: Информатика: Матура по математика x3:
или Информационни технологии: или Матура по информатика x3:
или Матура по информационни технологии x3:
или Тест по математика x3: