faculties_present_img

Оценки и формиране на състезателен бал

Чл. 3. (1) Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности, с изключение на специалностите „Приложна математика и информатика”, “Компютърно и софтуерно инженерство”, “Интелигентни системи и изкуствен интелект (на български език)“, “Интелигентни системи и изкуствен интелект (на английски език)“, „Киберсигурност“, „Анализ на данни“, „Инженерен дизайн” и „Стопанско управление” се образува, като:

към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни техно­логии, се прибави една от следните оценки:

         * най-високата от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:         

-   български език и литература, умножена по 2,5;

-   или по математика, умножена по 3;

-   или по физика, умножена по 3;

-   или профилираща матура по български език и литература, умножена по 2,5;

-   или профилираща матура по математика, умножена по 3;

-   или профилираща матура по физика, умножена по 3;

-   или профилираща матура по информатика, умножена по 3;

-   или профилираща матура по информационни технологии, умножена по 3;

         * или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

(2) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите „Приложна математика и информатика”, „Интелигентни системи и изкуствен интелект (на български език)“, „Интелигентни системи и изкуствен интелект (на английски език)“, „Киберсигурност“ и „Компютърно и софтуерно инженерство” се образува, като:

към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, инфор­ма­тика или инфор­­ма­­ци­онни технологии, се прибави една от следните оценки:

         * най-високата от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:

- математика, умножена по 3;

- или по физика, умножена по 3;

- или профилираща матура по математика, умножена по 3;

- или профилираща матура по физика, умножена по 3;

- или профилираща матура по информатика, умножена по 3;

- или профилираща матура по информационни технологии, умножена по 3;

         * или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

(3) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността „Анализ на данни” се образува, като:

към оценките дипломата за средно образование по математика и по-високата от информатика или информационни техно­логии, се прибави една от следните оценки:

         * най-високата от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:

                    - математика, умножена по 3;

                    - или профилираща матура по математика, умножена по 3;

                    - или профилираща матура по информатика, умножена по 3;

                    - или профилираща матура по информационни технологии, умножена по 3;

         * или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

(4) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността „Стопанско управление” се образува, като към оценките по математика и география от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:

         * най-високата от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:

                       - български език и литература, умножена по 2,5;

                       - или по математика, умножена по 3.

                       - или по география, умножена по 3;

                       - или по история, умножена по 3;

                       - или по чужд език, умножена по 3;

                       - или профилираща матура по български език и литература, умножена по 2,5;

                       - или профилираща матура по математика, умножена по 3.

                       - или профилираща матура по география, умножена по 3;

                       - или профилираща матура по история, умножена по 3;

                       - или профилираща матура по чужд език, умножена по 3;

        * или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

(5) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността „Инженерен дизайн” се образува, като:

към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или инфор­ма­ци­онни технологии, се прибавят оценките:

        * от успешно издържан конкурсен изпит по рисуване, умножена по 1.5;

        * от конкурсния изпит по композиция, умножена по 1.5.

(6) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите, по които обучението се води на чужд език (английски, немски или френски), с изключение на специалността “Интелигентни системи и изкуствен интелект (на английски език)“, се образува съгласно чл. 3, ал. 1 след успешно положен изпит (предварителен или редовен) или матура по съответния език, или признат сертификат за владеене на езика. Изпитът по чужд език се признава за издържан в случаите, описани в чл. 7, ал. 17.

(7) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността “Интелигентни системи и изкуствен интелект (на английски език)“ се образува съгласно чл. 3, ал. 2 след успешно издържан зрелостен изпит (матура) по английски език, или признат сертификат за владеене на езика. Изпитът по английски език се признава за издържан в случаите, описани в чл. 7, ал. 17.

(8) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Педагогика“ в ИПФ-Сливен се образува, като към оценките от дипломата за средно образование по български език и литература и по-високата от история и цивилизация или чужд език, се прибави най-високата от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:

-   български език и литература, умножена по 2,5;

-   или по история, умножена по 2,5;

-   или по философски цикъл, умножена по 2,5;

-   или по география, умножена по 2,5;

-   или по чужд език, умножена по 2,5.
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg