faculties_present_img

Добре дошли

Уважаеми кандидат-студенти, 
Добре дошли в Техническия университет – София! 

Техническият университет – София е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите, природните и обществените науки, предпочитан избор за студентите, стремящи се към висококачествено образование, и за бизнеса, търсещ иновативни партньори. Като най-голям политехнически център вече 70 години той дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука. 
В Техническия университет – София се обучават над 12 000 български и близо 1000 чуждестранни студенти в степените „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ по синхронизирани учебни планове и програми с водещи световни университети. Въведената европейска система за трансфер на кредити позволява обучение в европейски университети при пълно признаване на изучаваните дисциплини и положените изпити, практики и стажове в европейски фирми, кандидатстване за европейски стипендии, награди и др. Приоритетна цел в дейността на Техническия университет – София е качественото обучение, съобразено със съвременните изисквания, утвърждаващи неговия престиж като водещ образователен център. 
Благодарение на многобройните спечелени научноизследователски и образователни проекти Университетът разполага със съвременна материална база, оборудвана за обучение и изследвания на световно ниво. Ние непрекъснато се стремим да поддържаме високо равнище на компетентност, ангажираност и мотивираност на академичния състав, да подобряваме практическата приложимост на обучението и административното обслужване на учебния процес, да повишаваме изискванията към студентите и докторантите. Не изброими са възможностите, инициативите и предизвикателствата пред нашите преподаватели и възпитаници за постигане на индивидуалните и общите ни цели, както и високата оценка на обществото за нас.


Драги кандидат-студенти,
Обучавайки се при нас и заедно с нас, вие ще можете успешно да изградите своето професионално бъдеще, да реализирате амбициите си, да посрещате новите предизвикателства на времето като активни и предприемчиви личности.
Желая ви упоритост и дръзновение, превръщайте трудностите в победи, а мечтите – в реалност!
Желая Ви успешно обучение при нас!

 

Ректор на Техническия университет - София
( проф. дтн инж. Георги Михов )

 
 
     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601