faculties_present_img

Добре дошли

Уважаеми кандидат-студенти, 
Добре дошли в Техническия университет – София! 

Техническия университет – София е най-големият учебен и научноизследователски комплекс в областта на техническите науки в страната. През последните години той е неизменно на първо място според Рейтинговата система на висшето образование във всичките технически области, в които обучава студенти и докторанти. Вече 75 години нашият университет дефинира образователните и изследователски стандарти в страната, както и националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука. За този период тук са получили своето образование над 150 000 инженери. Сред основните цели в дейността на университета са високото качество на обучение, съобразено с изискванията на бизнеса, както и осигуряването на много добра социална база и среда за подготовка, специализация и международен обмен на обучаемите. 

През 2019 г. Техническия университет – София  получи най-високата оценка за институционална акредитация. По този начин той е институцията, която създава техническия елит на нацията, както и реален център за трансфер на знания и технологии от науката към бизнеса.

В Техническия университет – София се обучават над 12 000 български и близо 1000 чуждестранни студенти в степените „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ по синхронизирани учебни планове и програми с водещи световни университети. Въведената европейска система за трансфер на кредити позволява обучение в европейски университети при пълно признаване на изучаваните дисциплини и положените изпити, практики и стажове в европейски фирми, кандидатстване за европейски стипендии, награди и др. Приоритетна цел в дейността на Техническия университет – София е качественото обучение, съобразено със съвременните изисквания, утвърждаващи неговия престиж като водещ образователен център. 
Благодарение на многобройните спечелени научноизследователски и образователни проекти Университетът разполага със съвременна материална база, оборудвана за обучение и изследвания на световно ниво. Ние непрекъснато се стремим да поддържаме високо равнище на компетентност, ангажираност и мотивираност на академичния състав, да подобряваме практическата приложимост на обучението и административното обслужване на учебния процес, да повишаваме изискванията към студентите и докторантите. Не изброими са възможностите, инициативите и предизвикателствата пред нашите преподаватели и възпитаници за постигане на индивидуалните и общите ни цели, както и високата оценка на обществото за нас.


Драги кандидат-студенти,
Обучавайки се при нас и заедно с нас, вие ще можете успешно да изградите своето професионално бъдеще, да реализирате амбициите си, да посрещате новите предизвикателства на времето като активни и предприемчиви личности.
Желая ви упоритост и дръзновение, превръщайте трудностите в победи, а мечтите – в реалност!
Желая Ви успешно обучение при нас!

 

Ректор на Техническия университет - София
( проф. дн инж. Иван Кралов)

 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. ик. Димитричка Ангелова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: d_angelova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:2303
Тел.: 02 965-2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg


маг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2306
Тел.: 02 965-3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg