faculties_present_img

Кандидат-студентски подготвителни курсове по Рисуване и Композиция

Курсовете за подготовка на кандидат-студенти по „Рисуване“ и „Композиция“  за прием в ТУ-София за учебната 2017/2018 година за специалност „Инженерен дизайн" се организират от катедра „Инженерен дизайн" , Машиностроителен факултет  в ателиета на катедрата 4502:  

Вид на курса Периода на
провеждане
Дни на
провеждане
Брой часове
на ден - занятие
Цена за
1 занятие
Целогодишен 28.10.2017-31.03.2018 Всяка работна
събота от 9:00ч.
до 13:00ч.
5 уч.ч. - Рисуване 20 лв.
Целогодишен 28.10.2017-31.03.2018 Всяка работна
събота от 13:30ч.
до 17:30ч.
5 уч.ч. - Композиция 20 лв.
 


За информация : каб. 4524 на ТУ - София, тел. 965 3248, 0895 588576М. Иванова

Таксата се внася на место.

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601