faculties_present_img

Кандидат-студентски подготвителни курсове по Рисуване и Композиция

УСКОРЕНИЯТ ПОДГОТВИТЕЛЕН КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ КУРС ПО РИСУВАНЕ И КОМПОЗИЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА 31. 05. 2021 ÷ 02. 07. 2021 год. (ВСЯКА ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК) В АТЕЛИЕТАТА НА КАТЕДРА „ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН“ (4501, 4502, 4508 - 4 -ти блок на ТУ София, 5 -ти етаж) ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

ЗАНЯТИЯТА СА КАКТО СЛЕДВА:

  • РИСУВАНЕ       - от 9 00 ч. до 13 00 ч. (5 учебни часа)
  • КОМПОЗИЦИЯ - от  13 30 ч. до 17 30 ч. (5 учебни часа)

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА НОСЯТ МАСКИ!!!!

Телефон за контакти: 0895 58 85 76 Милка Иванова

КАТ.“ ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН“

  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. инж. Захарина Стоименова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: zahst@tu-sofia.bg


маг. инж. Кинка Чавдарова
Кабинет:2306
Тел.: 02 965-3621
Email: kin@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601
Email: ger.ale@tu-sofia.bg


маг. пед. Анета Дунева
Кабинет:2303
Тел.: 02 965-21-76
Email: aduneva@tu-sofia.bg