faculties_present_img

Кандидат-студентски подготвителни курсове по Математика

Курсове за подготовка на кандидат-студенти по математика за прием в ТУ-София се организират от Факултета по приложна математика и информатика.

Вид на курса

Период

Дни на провеждане

Брой учебни часове

Брой часове на ден

Цена на курса

Съботен

От края на октомври 2017г.
до края на март 2018г.

Събота от
9.00-14.00 ч.

100

6 уч. ч.

400 лв.

Съботно- неделен

От началото на февруари
до края на март 2018г.

Събота и неделя
9.00-14.00 ч.


60


6 уч. ч.


300 лв.

Ускорен

Априлска ваканция

Всеки ден

60

6 уч. ч.

300 лв.

Юни

Всеки ден

60

6 уч. ч.

300 лв.

 

Групите се сформират при минимум 18 души

Записването стaва след внасяне на таксата за съответния курс вкаб. 2230А , каб. 2228А в бл. 2 на ТУ-София от 9.00 часа до 16.00 часа.

Телефони за информация : (02) 965 24-76, (02) 965 33-79, (02) 965 24-78

Справочник 2017    

  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601