Статистика

Статистики от кандидат-студентски прием 2014 / 2015


* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика - 07.07.2014 г.

* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика предварителен - 26.04.2014 г.

* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика предварителен - 12.04.2014 г.

* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика предварителен - 05.04.2014 г.

Статистики от кандидат-студентски прием 2013 / 2014

* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика - 08.07.2013 г.
* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика предварителен - 27.04.2013 г.
* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика предварителен - 20.04.2013 г.
* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика предварителен - 06.04.2013 г.

Статистики от кандидат-студентски прием 2012 / 2013

* Достигнати минимални балове след втори етап на класиране за учебната 2012/2013
* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика - 09.07.2012 г.
* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика предварителен - 12.05.2012 г.
* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика предварителен - 21.04.2012 г.
* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика предварителен - 07.04.2012 г.

Статистики от кандидат-студентски прием 2011 / 2012

* Достигнати минимални балове след втори етап на класиране за учебната 2011/2012
* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика от 11.07.2011 г.
* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика - предварителен

Статистики от кандидат-студентски прием 2010 / 2011

* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика - предварителен
* Достигнати минимални балове след втори етап на класиране за учебната 2010/2011
* Достигнати минимални балове след първи етап на класиране за учебната 2010/2011

Статистики от кандидат-студентски прием 2009 / 2010

* Обобщени резултати от конкурсните оценки от тест по Математика - предварителен

Статистики от кандидат-студентски прием 2008 / 2009

* Обобщени резултати от конкурсните оценки по Математика - предварителен
* Решения на задачите от теста, проведен на 14 юли 2008 г.
* Достигнати минимални балове след първи етап на класиране за учебната 2008/2009
* Достигнати минимални балове след втори етап на класиране за учебната 2008/2009

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601