faculties_present_img

Оценки, образуващи състезателния бал

Оценка от дипломата по: Оценка от дипломата
(избира  се най-високата 
оценка) 
по:
Допълнителна
оценка от:

   (избира се най-високата
оценка от профилираната
или общообразователната
матура) по:
Важи за
специалности:
Математика Физика,
или Информатика,
или
Информационни
технологии
матура по български език и литература (БЕЛ) х 2,5или матура по математика х 3,  или матура по физика х 3,  или тест по математика  х 3,
или матура по информатика x 3,
или матура по информационни технологии x 3
*Всички
Математика Физика,
или Информатика,
или
Информационни
технологии
изпит по рисуване х 1,5 
и изпит по композиция х 1,5
Инженерен дизайн
Математика География матура по български език и литература х 2,5,
или матура по математика х 3,
или матура по география х 3, или матура по история х 3,
или матура по чужд език х 3,
или тест по математика х 3

Стопанско управление

Математика Физика,
или
Информатика,
или
Информационни
технологии
матура по математика х 3,
или матура по физика х 3,
или тест по математика х 3,
или матура по информатика x 3,
или матура по информационни технологии x 3
Приложна
математика и
информатика


Компютърно
и софтуерно
инженерство


Киберсигурност

Интелигентни системи и
изкуствен интелект
(на български език)


Интелигентни системи и
изкуствен интелект
(на английски език)
Математика

Информатика
или
Информационни
технологии

матура по математика х 3,
или матура по
информатика х 3,

или матура по информационни
технологии х 3,

или тест по математика х 3
Анализ на данни

 

 * без “Инженерен дизайн”, ”Стопанско управление”,“Приложна математика и информатика” , "Компютърно и софтуерно инженерство", Киберсигурност“, „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ (на български език), „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ (на английски език) и „Анализ на данни“

 

Балообразуване за специалностите с обучение на чужд език -  по посочения в ред 1 за всички специалности начин, след успешно положен или признат изпит по съответния език.
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg