faculties_present_img

Оценки, образуващи състезателния бал

Оценка от дипломата по:

Оценка от дипломата
(избира  се най-високата 
оценка) 
по:
Допълнителна
оценка от:
Важи за
специалности:
Математика

Физика
или
Информатика
или
Информационни
технологии

матура по български език и литература (БЕЛ) х 2,9, или матура по математика х 3, или матура по физика  
х 3, или
тест по математика х 3

*Всички
Математика Физика
или
Информатика
или
Информационни
технологии

изпит по рисуване х 1,5 
и изпит по композиция
х 1,5

Инженерен дизайн
Математика География

матура по български език и литература 
х 2,9, или матура по математика х 3,
или матура по география
х 3,
 или матура по история
х 3, или матура по чужд език      х 3, 
или тест по математика х 3

Стопанско управление
 

Математика Физика
или
Информатика
или
Информационни
технологии

матура по математика х 3,
или
матура по физика х 3,
или
тест по математика х 3

Приложна математика и информатика

Компютърно и софтуерно инженерство

 * без “Инженерен дизайн”, ”Стопанско управление”,“Приложна математика и информатика” и "Компютърно и софтуерно инженерство"

Балообразуване за специалностите с обучение на чужд език -  по посочения в ред 1 за всички специалности начин, след успешно положен или признат изпит по съответния език.

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601