faculties_present_img

Оценки, образуващи състезателния бал

Оценка от дипломата по:

Оценка от дипломата
(избира  се най-високата 
оценка) 
по:
Допълнителна
оценка от:
Важи за
специалности:
Математика

Физика
или
Информатика
или
Информационни
технологии

матура по български език и литература (БЕЛ) х 2,9, или матура по математика х3, или матура по физика х3, или
тест по математика х3

*Всички
Математика Физика
или
Информатика
или
Информационни
технологии

изпит по рисуване х 1,5 и
изпит по композиция х 1,5          

Инженерен дизайн
Математика География

матура по български език и литература х2,9,
или матура по математика х3,
или матура по география х3,
 или матура по история х3,  или матура по чужд език х3или тест по математика х3

Стопанско управление
Публична администрация

Математика Физика
или
Информатика
или
Информационни
технологии

матура по математиках3,
или
матура по физиках3,
или
тест по математиках3

Приложна математика и информатика

Компютърно и софтуерно инженерство

 * без “Инженерен дизайн”, ”Стопанско управление”, “Публична администрация”, “Приложна математика и информатика” и "Компютърно и софтуерно инженерство"

Балообразуване за специалностите с обучение на чужд език -  по посочения в ред 1 за всички специалности начин, след успешно положен или признат изпит по съответния език.

     Правилник 2018
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601