faculties_present_img

Оценки, образуващи състезателния бал

Оценка от дипломата по: Оценка от дипломата
(избира  се най-високата 
оценка) 
по:
Допълнителна
оценка от:
Важи за
специалности:
Математика Физика,
или
Информатика,
или
Информационни
технологии

матура по български език и литература (БЕЛ) х 2,5или матура по математика х 3,  или матура по физика х 3,  или тест по математика  х 3 

*Всички
Математика Физика,
или
Информатика,
или
Информационни
технологии

изпит по рисуване х 1,5 и изпит по композиция х 1,5

Инженерен дизайн
Математика География

матура по български език и литература х 2,5, или матура по математика х 3, или матура по география х 3, или матура по история х 3, или матура по чужд език х 3, или тест по математика х 3

Стопанско управление

Математика Физика,
или
Информатика,
или
Информационни
технологии

матура по математика х 3,
или матура по физика х 3,
или тест по математика х 3

Приложна
математика и
информатика

Компютърно
и софтуерно
инженерство

 * без “Инженерен дизайн”, ”Стопанско управление”,“Приложна математика и информатика” и "Компютърно и софтуерно инженерство"

Балообразуване за специалностите с обучение на чужд език -  по посочения в ред 1 за всички специалности начин, след успешно положен или признат изпит по съответния език.

  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Захарина Стоименова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: zahst@tu-sofia.bg


маг. инж. Кинка Чавдарова
Кабинет:2306
Тел.: 02 965-3621
Email: kin@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601
Email: ger.ale@tu-sofia.bg


маг. пед. Анета Дунева
Кабинет:2303
Тел.: 02 965-21-76
Email: aduneva@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: valia_valova@tu-sofia.bg