faculties_present_img

Записване по специалности

1.

Факултет Автоматика

 • Автоматика, информационна и управляваща техника

бл. 2, ет. 3, стая 2325
тел. 965-2612

2.

Електротехнически факултет

 • Електротехника
 • Електроенергетика и електрообзавеждане

бл.12, ет. 2, стая 12210
тел. 965-2369 

3.

Енергомашиностроителен факултет

 • Топлоенергетика и ядрена енергетика
 • Топлинни и хладилни технологии и системи
 • Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника
 • Дизайн и технологии за облекло и текстил

бл.2, ет.3, стая 2346
тел. 965-3292

4.

Машино-технологичен факултет

 • Дигитални индустриални технологии
 • Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
 • Интелигентни системи и изкуствен интелект (на български език)
 • Интелигентни системи и изкуствен интелект (на английски език)

 

бл. 3, ет. 2, стая 3228
тел. 965-3611

5.

Машиностроителен факултет

 • Машиностроене
 • Мехатроника
 • Инженерна логистика
 • Инженерен дизайн

бл. 4, ет. 2, стая 4201а
тел. 965-3737

6.

Факултет Електронна техника и технологии

 • Електроника
 • Автомобилна електроника

 

бл. 1, ет. 3, стая 1331
тел. 965-3063

7.

Факултет по телекомуникации

 • Телекомуникации

  

бл.1, ет. 4, стая 1440
тел. 965-3107

8.

Факултет Компютърни системи и технологии

 • Компютърно и софтуерно инженерство
 • Информационни технологии в индустрията
 • Киберсигурност

бл.1, ет.3, стая 1322
тел. 965-2054

бл.1, ет.3, стая 1327
тел. 965-3139

9.

Факултет по транспорта

 • Транспортна техника и технологии
 • Авиационна техника и технологии
 • Технология и управление на транспорта

бл. 9, ет. 3, стая 9308
тел. 965-2602

10.

Стопански факултет

 • Индустриален мениджмънт
 • Стопанско управление
 • Мениджмънт и бизнес информационни системи


бл. 3, ет. 2, стая 3233
тел. 965-2704

11.

Факултет приложна математика и информатика

 • Приложна математика и информатика
 • Информатика и софтуерни науки
 • Приложна физика и компютърно моделиране
 • Анализ на данни


бл. 2, ет. 2, стая 2226
тел. 965-2478

12.

Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт                                            

 • Компютърни системи и технологии (на немски език)
 • Мехатроника и информационна техника (на немски език)
 • Стопанска информатика (на немски език)

бл.10, ет. 2, стая 10212,
тел. 965-3094

 

13.

Факултет за френско обучение по електроинженерство

 • Електроинженерство (на френски език)


бл.12, ет. 6, стая 12609
тел. 965-2178

14.

Факултет за английско инженерно обучение

 • Индустриално инженерство(на английски език)

бл. 2, ет. 4,  стая 2441
тел. 965-2447

                                                       

 

 

  

 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg