faculties_present_img

Класиране

Дейности        Срокове
1.

Обявяване на резултатите от първия етап на класиране

10.07.2021 г. 
(събота)

2.

Записване след първия етап на класиране

от 12.07.2021 г. 
до 
16.07.2021 г.
от 8:30 до 16:30 ч.

3.

Предварително потвърждаване за участие във втория етап на класиране чрез предаване на диплома (оригинал) за средно образование в съответния факултет на приетите в специалност не по първо желание 

от 12.07.2021 г. 
до 
16.07.2021 г.
от 8:30 до 16:30 ч.

4.

Обявяване на резултатите от втория етап на класиране

17.07.2021 г.
(събота)

5.

Записване след втория етап на класиране

от 19.07.2021 г.
до 23.07.2021 г.
от 8:30 до 16:30 ч.

6.

Обявяване на условията и ред за попълване на незаетите места (ако има такива)

от 19.07.2021 до 23.07.2021 г.
7.

Записване за попълване на незаетите места

от 19.07.2021 г.
до 17.09.2021 г.
от 8:30 до 16:30 ч.

  Правилник 2021
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Захарина Стоименова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: zahst@tu-sofia.bg


Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2176
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. инж. Мила Иванова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: mivanova@tu-sofia.bg


маг. инж. Кинка Чавдарова
Кабинет:2306
Тел.: 02 965-3621
Email: kin@tu-sofia.bg


маг. пед. Анета Дунева
Кабинет:2303
Тел.: 02 965-21-76
Email: aduneva@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2176
Email: rmark@tu-sofia.bg