faculties_present_img

Конкурсни изпити

Предварителни изпити
Изпит по: Дата и начален
час на 
изпита:
Място на провеждане: 
Тест по математика на 31.03.2018г. (събота) от 9:00 ч.

ТУ – София
 Филиал Пловдив
ИПФ – Сливен

Тест по
математика

на 14.04.2018г. (събота) от 9:00 ч.

Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, 
Казанлък, Кърджали, Стара Загора, Дупница

Тест по
математика

на 21.04.2018г. (събота) от 9:00 ч

Ловеч, Велико Търново, Монтана,
Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян

Чужд  език
(немски,
английски)

на 21.04.2018г. 

(събота) от 9:00 ч

 ТУ – София
Филиал Пловдив (само английски език)

Рисуване

на 21.04.2018г. (събота)
от 9:00 ч.

ТУ – София
Композиция на 22.04.2018г. (неделя)
от 9:00 ч.
ТУ – София
 
Редовни изпити
Изпит по: Дата и начален
час на 
изпита:
Място на провеждане: 

Тест по 
математика   

на 02.07.2018 г. (понеделник)
от 9:00 ч 

ТУ – София
Филиал Пловдив
ИПФ – Сливен

Рисуване

на 03.07.2018 г.(вторник)
от 9:00 ч.

ТУ – София

Композиция

на 04.07.2018 г. (сряда)
от 9:00 ч

ТУ – София

Чужд език 
(немски,
френски, 
английски)

30.06.2018 г.
(събота)

9.00 ч.

  ТУ – София 
Филиал Пловдив (само английски език)

     Правилник 2018
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601