faculties_present_img

Календарен график за провеждане на конкурсните изпити през учебната 2021-2022 г.

Предварителни изпити
Изпит по: Дата и начален
час на 
изпита:
Място на провеждане: 
Тест по математика на 27.03.2021 г.
(събота)
от 9:00 ч.

дистанционен

(съгласно Заповед № 515/17.02.2021 г.

Тест по
математика

на 10.04.2021 г. (събота) от 9:00 ч.

дистанционен

(съгласно Заповед № 515/17.02.2021 г.

Тест по
математика

на 24.04.2021 г. (събота) от 9:00 ч.

дистанционен

(съгласно Заповед № 515/17.02.2021 г.

Чужд  език
(немски,
английски)

на 03.04.2021 г. 

(събота) от 9:00 ч.

дистанционен

(съгласно Заповед № 515/17.02.2021 г.

Рисуване

на 10.04.2021 г. 
(събота) от 9:00 ч.

дистанционен

(съгласно Заповед № 515/17.02.2021 г.

Композиция на 11.04.2021 г. 
(неделя) от 9:00 ч.

дистанционен

(съгласно Заповед № 515/17.02.2021 г.

 
Редовни изпити
Изпит по: Дата и начален
час на 
изпита:
Място на провеждане: 

Тест по 
математика   

на 03.07.2021 г.
(събота) 
от 9:00ч. 

ТУ – София
Филиал Пловдив
ИПФ – Сливен

Рисуване

на 04.07.2021 г.
(неделя) 
от 9:00 ч.

ТУ – София

Композиция

на 05.07.2021 г.
(понеделник) 
от 9:00 ч.

ТУ – София

Чужд език 
(немски,
френски, 
английски)

05.07.2021 г.
(
понеделник) от 9.00 ч.

  ТУ – София 
Филиал Пловдив (само английски език)

  Правилник 2021
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. пед. Анета Дунева
Кабинет:2303
Тел.: 02 965-21-76
Email: aduneva@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2176
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Захарина Стоименова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: zahst@tu-sofia.bg


Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2176
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. инж. Мила Иванова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: mivanova@tu-sofia.bg


маг. инж. Кинка Чавдарова
Кабинет:2306
Тел.: 02 965-3621
Email: kin@tu-sofia.bg