faculties_present_img

Календарен график за провеждане на конкурсните изпити през учебната 2022/2023 г.

Предварителни изпити
Изпит по: Дата и начален
час на 
изпита:
Място на провеждане: 
Тест по математика

 19.03.2022 г. (събота)

 9:00 ч.

ТУ - София

Филиал Пловдив

ИПФ - Сливен

Тест по
математика

 02.04.2022 г(събота) 

 9:00 ч.

ТУ - София

(или дистанционно според епидемиологичната обстановка

Тест по
математика

 16.04.2022 г. (събота) 

9:00 ч.

ТУ - София

(или дистанционно според епидемиологичната обстановка

Чужд  език
(немски,
английски)

09.04.2022 г. (събота)

 9:00 ч.

ТУ – София

Филиал Пловдив -

(само англ. език)

Рисуване

16.04.2022 г. (събота)

 9:00 ч.

ТУ - София

(или дистанционно според епидемиологичната обстановка

Композиция

17.04.2022г. (неделя) 

 9:00 ч.

ТУ - София

(или дистанционно според епидемиологичната обстановка

 
Редовни изпити
Изпит по: Дата и начален
час на 
изпита:
Място на провеждане: 

Тест по 
математика   

02.07.2022 г. (събота) 

9:00ч. 

ТУ – София
Филиал Пловдив
ИПФ – Сливен

Рисуване

03.07.2022 г. (неделя) 

 9:00 ч.

ТУ - София

(или дистанционно според  епидемиологичната обстановка

 

Композиция

 04.07.2022 г. (понеделник) 

 9:00 ч.

ТУ - София

(или дистанционно според  епидемиологичната обстановка)

Чужд език 
(немски,
френски, 
английски)

04.07.2022 г. (понеделник)

 9.00 ч.

  ТУ – София

Филиал Пловдив - 

(само англ. език)

  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. пед. Анета Дунева
Кабинет:2303
Тел.: 02 965-21-76
Email: aduneva@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. инж. Захарина Стоименова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: zahst@tu-sofia.bg


маг. инж. Кинка Чавдарова
Кабинет:2306
Тел.: 02 965-3621
Email: kin@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601
Email: ger.ale@tu-sofia.bg