faculties_present_img

Прием на документи

Дейности        Срокове
1. Приемане на заявления и такси за предварителни тестове по математика и
за 
предварителен изпит по чужд език:
 
  •  в ТУ – София, Учебен отдел,

блок 2, етаж 3

от 20.02.2018 г. до два дни преди датата на теста (от 9:00 до 16:00 ч., без събота и неделя)
 
  •  по интернет   
 от 20.02.2018 г. до два дни преди датата на теста
 
  •  в регионалните центрове и бюра

за приемане на документи

от 20.02.2018 г. до два дни  преди датата на теста
2. Приемане на документи и такси за кандидатстване:
 
  •  в ТУ – София – Център по информационни ресурси (ЦИР), блок 2, партер, „вход само за кандидат-студенти”

(от 18.06.2018 г. до 30.06.2018 г.)*
(от 8.30 до 16.00 ч.)

(вкл. 23 юни (събота), 24 юни (неделя)
и 30 юни (събота)) 

 
  •   по интернет
 (от 18.06.2018 г. до 30.06.2018 г.)*
 
  •  в регионалните центрове и бюра за приемане на документи
(от 18.06.2018 г. до 30.06.2018 г.)*
( вкл. 23 и 24 юни - 
събота и неделя, и 30 юни (събота) )
 

* За кандидатстващи само с предварителни изпити и/или държавни зрелостни изпити - от 18.06.2018 г. до 04.07.2018 г. (вкл. 23 юни (събота), 24 юни (неделя), 30 юни (събота) и 01.07.2018 г. (неделя)).

     Правилник 2018
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601