faculties_present_img

Календарен график за приемане на документи през учебната 2021-2022 г.

Дейности        Срокове
1. Приемане на заявления и такси за предварителни тестове и за предварителен изпит по чужд език:
 
  • ​в ТУ – София, Учебен отдел,
    блок 2, етаж 3
от 22.02.2021 г. до два дни преди датата на теста (от 9:00 до 16:00 ч., без събота и неделя)
 
  •  по интернет   
 от 22.02.2021г. до два дни
преди датата на теста
 
  • в регионалните центрове и бюра​
    за приемане на документи
от 22.02.2021 г. до два дни
преди датата на теста
2. Приемане на документи и такси за кандидатстване:
 
  •  в ТУ – София – Център по информационни ресурси (ЦИР), блок 2, партер, „вход само за кандидат-студенти”

от 21.06.2021 г. до 08.07.2021 г.
(от 8.30 до 16.00 ч.)

*(с изпит до 01.07, с ДЗИ до 08.07.2021 г.

(вкл. 26 юни (събота), 27 юни (неделя),
3 юли (събота), 4 юли (неделя))

 
  •   по интернет

 

от 21.06.2021 г. до 08.07.2021 г.

*(с изпит до 01.07, с ДЗИ до 08.07.2021 г.

(вкл. 26 юни (събота), 27 юни (неделя),
3 юли (събота), 4 юли (неделя))

 
  •  в регионалните центрове и бюра за приемане на документи

от 21.06.2021 г. до 08.07.2021 г.

*(с изпит до 01.07, с ДЗИ до 08.07.2021 г.

(вкл. 26 юни (събота), 27 юни (неделя),
3 юли (събота), 4 юли (неделя))

*  За кандидатстващи с предварителни изпити и държавни зрелостни изпити 

от 21.06.2021 г. до 08.07.2021 г.

(вкл. 26 юни (събота), 27 юни (неделя),
3 юли (събота), 4 юли (неделя))

 

 

  Правилник 2021
  

Учебен отдел

Началник
маг. мат. Спасен Цветков
Кабинет:2301
Мобилен:0882 270 597
Email: spasen@tu-sofia.bgмаг. инж. Мила Иванова
Кабинет:2308
Тел.: 02/96502 965-3601
Email: mivanova@tu-sofia.bg


маг. инж. Кинка Чавдарова
Кабинет:2306
Тел.: 02/9653621
Email: kin@tu-sofia.bg


маг. пед. Анета Дунева
Кабинет:2303
Тел.: 02/9652176


маг. инж. Захарина Стоименова
Кабинет:2308
Тел.: 02/96502 965-3601
Email: zahst@tu-sofia.bg


маг. инж. Людмила Зашева
Кабинет:2310
Тел.: 02/9652174