faculties_present_img

Календарен график за обявяване на класирането и записване през уч.2022/2023 г.

Дейности        Срокове
1.

Обявяване на резултатите от първия етап на класиране

09.07.2022 г. 
(събота)

2.

Записване след първия етап на класиране

от 11.07.2022 г. 
до 
15.07.2022 г.
от 8:30 до 16:30 ч.

3.

Потвърждаване за участие във втория етап на класиране  чрез предаване на диплома (оригинал) за средно образование във факултета, в който са приети след първо класиране в специалност не по първо желание 

от 11.07.2022 г. 
до 
15.07.2022 г.
от 8:30 до 16:30 ч.

4.

Обявяване на резултатите от втория етап на класиране

16.07.2022 г.
(събота)

5.

Записване след втория етап на класиране

от 18.07.2022 г.
до 22.07.2022 г.
от 8:30 до 16:30 ч.

6.

Обявяване на условията и реда за попълване на незаетите места (ако има такива) - за неприети и некандидатствали в ТУ-София

до 22.07.2022 г.
7.

Записване за попълване на незаетите места - за неприети и некандидатствали в ТУ-София

от 25.07.2022 г.
до 16.09.2022 г.

 

в работните дни 

от 8:30 до 16:30 ч.

  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:2303
Тел.: 02 965-2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg


маг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2306
Тел.: 02 965-3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Димитричка Ангелова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: d_angelova@tu-sofia.bg