faculties_present_img

Годишни такси за учебната 2018/2019 година

Редовно обучение държавна поръчка

На основание Решение №286 на Министерския съвет на Република България от 26.04.2018 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за учебната 2018/2019 г. съгласно заповед № 1465 / 16.05.2018 г.: Повече информация може да получите тук .

Платено обучение 

На основание чл. 95 ал.4 от Закона за  висше  образование и Протокол № 6 на АС на ТУ – София от 05.07.2017 г.са определени таксите за платено обучение на студенти (бакалаври и магистри) за I и II семестър и докторанти за уч. 2017/2018 г., съгласно заповед № 2238/17.07.2017г. Повече информация може да получите тук

Плащене на семестриални такси

Съгласно Заповед № 01 от 03.01.2017г. на Ректора на ТУ- София всички студенти: бакалаври, магистри, магистри - допълващо и магистри - изравнително обучение в Техническия Университет-София ще  заплащат семестриалните и административни  си такси безкасово. Повече информация може да получите тук.

 

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601