faculties_present_img

Програма

1.     Технически средства, пособия, инструменти и материали за рисуване.

2.     Средства и начини за изобразяване, линия, щрих, петна.

3.     Линеарен контур и тонален силует, светлосянка, тонални преходи. Понятие за плавен преход.

4.     Тоналните преходи като способ за пространствена илюзия, обем на формите. Теоретични основи на рисуването и перспективата.

5.     Композиционни принципи за изграждане на рисунката.

6.     Изобразяване на геометрични тела с различни сечения. Конструктивни принципи.

7.     Насочена, разсеяна, собствена и хвърлена сянка. Пространствено и тонално взаимодействие на телата.

8.     Анализ между силуета на формата със структурата ù. Уравновесяване посредством  тежест, пропорции, цялост, типизация, конкретност.

9.     Контрастни и нюансни съчетания и взаимодействия на формите.

10.   Изобразяване на композиции от предмети и геометрични тела, различни по локален тон и материал.

11.   Въображаема рисунка на абстрактни обекти – основни и съставни тела, поставени в различни положения и при различна аранжировка спрямо светлинни източници.

12.  Натюрморт с битов предмет, геометрични тела и машинен елемент от бита (чрез директно наблюдение).

13.   Изобразяване на тела от гипс в светла среда (съчетание на овални с ръбести тела).

​14.   Изобразяване на група машинни елементи, съставени от различни по структура и повърхнинно качество материали.

15.   Пластично решение на предмети, разположени в различни плоскости в пространството (изявяване на композиционен център).

16.   Рисуване на тела и предмети с различно насочено осветление. Промяна на телата в зависимост от осветлението.

17.  Асоциативно пресъздаване на композиция от предмети посредством наблюдение в къс времеви отрязък и рисуване в процес на отстраняване от постановката.

 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg


маг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg