faculties_present_img

Френски език

Изпитът има за цел да провери комуникативните умения на кандидатите по френски език на базата на граматически, смислово и стилистично  правилна  активна  употреба  на  лексически  запас  от 4000 думи.

Наличието на тези умения е основна предпоставка за пълноценно участие в учебния процес на Франкофонския отдел, изцяло провеждан на френски език

Тестът по френски език е писмен и съдържа:

1. Отговор на въпроси към съдържанието на прочетен за 3 минути текст (или магнетофонен запис) на френски език. Текстът е научно-популярен. Въпросите са зададени предварително и текстът се слуша един път. Целта е да се провери до каква степен кандидатът възприема слухово информацията от даден френски текст и дали е в състояние да отдели главната от второстепенната информация. (20 минути)

2. Отговор на въпроси към съдържанието на прочетен от кандидата писмен текст на френски език в обем 60 машинописни реда. Текстът е научнопопулярен от областта на техниката или обществено-политически. Целта е да се провери до каква степен кандидатът възприема писмена информация от даден френски текст и дали е в състояние да отдели главната от второстепенната информация. (60 минути)

3. Писмено изразяване на аргументирано лично отношение по въпрос, свързан с тематиката на един от двата текста.(60-80) думи. (40 минути)

Продължителност на изпита: 2 часа.

Резултатът от теста е издържал (да) или неиздържал (не).

 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg