faculties_present_img

Композиция

Конкурсният изпит по композиция е проверка на изобразителните и художествено-естетическите възможности на кандидата за изграждане на формена и цветова композиция в конкретно зададено изобразително поле с равнинно или обемно въздействие при отчитане на дефинирани геометрични елементи и използване на определен брой цветове.

Крайната оценка на цветовата композиция се оформя в зависимост от следните критерии: достоверност, пълнота, точност, чистота и творческо въображение при изграждане на композицията, правилно разположение в изобразителното поле; умения и сръчност за изграждане на равнинни и пространствени форми; художествено чувство към цветовете и възможности за цветови решения и др. Крайната оценка на конкурсната работа се оформя с точност до 0.1 (например 4.00; 4.10; 4.20 и т.н.).

 

Всеки кандидат-студент трябва да носи:

  • твърда подложка (фазер, картон) 35х50 см,
  •  молив, линия, пергел, нож за хартия, ножица, лепило, гума, комплект темперни бои, меки четки (различни номера), чашки за размиване на боите.

Рисувателни картони и листа за чернови се осигуряват от ТУ – София.

Времетраенето на изпита е 5 астрономически часа.

 

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601