faculties_present_img

Литература

1.    Действащите учебници и учебни пособия по алгебра и геометрия за 8 – 11 клас.

2.    Действащите сборници по алгебра и геометрия за 8 – 11 клас.

3.    Справочник по математика за кандидат-студенти, С., Анубис.

4. Тестове по математика за кандидатстудентски изпити в Технически университет – София,

София., Софтрейд, 2014 г.

 

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601