faculties_present_img

Английски език

Тестът има за цел да провери комуникативните умения на кандидатите по английски език на базата на граматически, смислово и стилистично правилна активна употреба на лексически запас от около 6000 думи.

Наличието на тези умения е основна предпоставка за пълноценно участие в учебния процес, изцяло провеждан на английски език.

Тестът по английски език е основно под формата на писмен избор на верен отговор от няколко възможни и съдържа:

1. Отговор на въпроси към съдържанието на записан на аудиокасета текст на английски език и/или попълване на липсваща дума/думи. Текстовете се слушат два пъти и верният отговор се отбелязва по време на слушането.(20 минути)

2. Отговор на въпроси към съдържанието на прочетен от кандидата писмен текст на английски език в обем до 100 реда. Текстът е 63 научнопопулярен. Целта е да се провери до каква степен кандидатът възприема писмена информация от даден английски текст и дали е в състояние да отдели главната от второстепенната информация. (30 минути)

3. Проверка на граматическите и лексикални знания на кандидата. (30 минути)

Продължителност на теста: 1 час и 20 минути.

Резултатът от теста е издържал (да) или  неиздържал (не).


 

  Правилник 2021
  

Учебен отдел

Началник
маг. мат. Спасен Цветков
Кабинет:2301
Мобилен:0882 270 597
Email: spasen@tu-sofia.bgмаг. инж. Кинка Чавдарова
Кабинет:2306
Тел.: 02/9653621
Email: kin@tu-sofia.bg


маг. пед. Анета Дунева
Кабинет:2303
Тел.: 02/9652176


маг. инж. Захарина Стоименова
Кабинет:2308
Тел.: 02/96502 965-3601
Email: zahst@tu-sofia.bg


маг. инж. Людмила Зашева
Кабинет:2310
Тел.: 02/9652174


маг. инж. Мила Иванова
Кабинет:2308
Тел.: 02/96502 965-3601
Email: mivanova@tu-sofia.bg