faculties_present_img

Английски език

Тестът има за цел да провери комуникативните умения на кандидатите по английски език на базата на граматически, смислово и стилистично правилна активна употреба на лексически запас от около 6000 думи.

Наличието на тези умения е основна предпоставка за пълноценно участие в учебния процес, изцяло провеждан на английски език.

Тестът по английски език е основно под формата на писмен избор на верен отговор от няколко възможни и съдържа:

1. Отговор на въпроси към съдържанието на записан на аудиокасета текст на английски език и/или попълване на липсваща дума/думи. Текстовете се слушат два пъти и верният отговор се отбелязва по време на слушането.(20 минути)

2. Отговор на въпроси към съдържанието на прочетен от кандидата писмен текст на английски език в обем до 100 реда. Текстът е 63 научнопопулярен. Целта е да се провери до каква степен кандидатът възприема писмена информация от даден английски текст и дали е в състояние да отдели главната от второстепенната информация. (30 минути)

3. Проверка на граматическите и лексикални знания на кандидата. (30 минути)

Продължителност на теста: 1 час и 20 минути.

Резултатът от теста е издържал (да) или  неиздържал (не).


 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg


маг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg