faculties_present_img

Рисуване - общи указания

Конкурсният изпит по рисуване е проверка на изобразителните и художествено-естетическите възможности на кандидата за разработване на рисунка на натурна композиция от геометрични тела, промишлени изделия (технически елементи) или предмети от бита.

Крайната оценка на цветовата композиция се оформя в зависимост от следните критерии: композиционно поместване на предметите в изобразителното поле, мащабност, правилно пропорциониране, достоверност, перспективност и структурно изграждане на изображението; светлосенъчно пресъздаване на собствена и хвърлена сянка на изобразяваните повърхнини, обеми, материали и други. Крайната оценка на конкурсната работа се оформя с точност до 0.1 (например 4.00; 4.10; 4.20 и т. н.).

Всеки кандидат-студент трябва да носи:                                          

  •  твърда подложка (фазер, картон) 35х50 см,
  •  моливи за рисуване (меки) 2В, 4В, 6В;
  • гуми – хлебна (мека) и четка (твърда).

Рисувателни картони и листа за чернови се осигуряват от ТУ – София.

Времетраенето на изпита е 5 астрономически часа.

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601