faculties_present_img

Рисуване - общи указания

Конкурсният изпит по рисуване е проверка на изобразителните и художествено-естетическите възможности на кандидата за разработване на рисунка на натурна композиция от геометрични тела, промишлени изделия (технически елементи) или предмети от бита.

Крайната оценка на цветовата композиция се оформя в зависимост от следните критерии: композиционно поместване на предметите в изобразителното поле, мащабност, правилно пропорциониране, достоверност, перспективност и структурно изграждане на изображението; светлосенъчно пресъздаване на собствена и хвърлена сянка на изобразяваните повърхнини, обеми, материали и други. Крайната оценка на конкурсната работа се оформя с точност до 0.1 (например 4.00; 4.10; 4.20 и т. н.).

Всеки кандидат-студент трябва да носи:                                          

  •  твърда подложка (фазер, картон) 35х50 см,
  •  моливи за рисуване (меки) 2В, 4В, 6В;
  • гуми – хлебна (мека) и четка (твърда).

Рисувателни картони и листа за чернови се осигуряват от ТУ – София.

Времетраенето на изпита е 5 астрономически часа.
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg