faculties_present_img

Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт

Уеб страница: http://fdiba.tu-sofia.bg

Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) е създаден през 1990 г. по силата на между- правителствена спогодба на Република  България  с Федерална  Република Германия.

Обучението вече 23 години се финансира от Германската служба за академичен обмен (DAAD), благодарение на което с германско обзавеждане и по германски образец са изградени множество лаборатории и компютърни класове, както и богата библиотека  с повече от 10 000 тома учебници, научна литература и периодични издания.

Във Факултета  освен  български хабилитирани преподаватели, асистенти и доктори преподават повече от 30 гост-професори  от партньорските  университети   от  Германия. Във  ФаГИОПМ  се  обучават  около 400 студенти, включително и чужденци, както и голям брой курсисти по линия на CISCO Academy и Microsoft Academy.

Шансовете за намиране на подходяща работа за абсолвентите на ФаГИОПМ са особено добри, благодарение не само  на отличната чуждоезикова подготовка, но на широкопрофилните и интердисциплинарни знания и умения, които студентите получават.  Те  са  изключително търсени предимно от германски предприятия в България и в Германия.

Обучението  се провежда  изцяло по германски  учебни  планове  и на немски език по специалностите:

  • „Общо машиностроене”, съвместно с Технологичен институт Карлсруе (KIT)

В тази специалност се подготвят машинни инженери с образователно-квалификационни  степени „бакалавър“ и „магистър“.   Абсолвентите завършват  с диплома  за бакалавър- инженер на ТУ – София и диплома на Технологичен институт Карлсруе. Обучението може да продължи в магистърска степен по същата или друга специалност.

  • „Компютърни системи и технологии”, съвместно с Ото фон Герике Университет Магдебург (OVGU Magdeburg)

Абсолвентите завършват с диплома за бакалавър и магистър на ТУ– София,  както  и диплома  за бакалавър и магистър на университета в Магдебург, при условие че се обучават поне един семестър в университета в Магдебург  и получат  там 30 кредитни точки.

  • „Стопанско управление”, съвместно с Висшето училище по икономика и мениджмънт (FOM Essen)

Абсолвентите получават съвместна германска диплома за Master of Business Administration  (МBА) на ФОМ – Есен и ТУ – София и диплома за магистър по стопанско управление на ТУ – София.

  • „Индустриален мениджмънт”, съвместно с Технически университет Брауншвайг (TU Braunschweig)

Абсолвентите получават диплома за магистър по индустриален мениджмънт  на ТУ – София и Master of Science (M. Sc.) на ТУ Брауншвайг, при условие че се обучават поне един семестър в ТУ Брауншвайг и получат там 30 кредитни точки.

  • „Мехатроника и информационна техника (на немски)” , съвместно с Технологичен институт Карлсруе (KIT).

Обучението се провежда изцяло по германски учебен план, на немски език от германски и български преподаватели, включва един семестър обучение в KIT, както и от 4 до 6 месеца специализираща практика в германски предприятия. Абсолвентите получават диплома за бакалавър–инженер на ТУ-София, както и съответната диплома на KIT.

 

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601