faculties_present_img

Факултет по френско обучение по електоинженерство

Уеб страница: http://ff.tu-sofia.bg/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/ffgei/

Обучението във факултета е признато от френската държава, като извършено във френски университет - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033980333&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033980282 – Виж. Таблица 3 от Постановление описващо френските инженерни ВУЗ поместено в Държавен вестник на Франция.

Факултетът извършва френско елитно инженерно обучение в следните 4 магистърски програми:

С тези дипломи завършилите френския факултет се реализират като софтуерни инженери, телекомуникационни инженери, инженери в енергетиката, електрониката, автоматизацията. Признаването на дипломите им от страна на Република Франция и владеенето на френски език равностойно с английския ги прави много желани от мултинационалните компании в България, Франция и по целия свят.

Признаването на факултета от френската държава е благодарение на акредитацията получена от Френската държавна комисия за инженерни звания, която единствена може да разрешава френско инженерно обучение (Commission des titres d’ingenieurs– CTI – http://www.cti-commission.fr/). Акредитацията е получена с възможно най-високата оценка  и  абсолвентите ни получават френското звание „дипломиран инженер”. Благодарение на получената най-висока оценка, освен в Република Франция, званието се признава, като френско от всички държави, партньори в Европейска мрежа за акредитация на инженерно образование (European Network for Accreditation of Engineering Education  –  http://www.enaee.eu/ http://eurace.enaee.eu/) –  Германия, Великобритания, Турция, Ирландия, Португалия, Русия и мн. др. Факултетът е акредитиран и от българската Национална агенция за оценяване и акредитация.

Факултетът за френско обучение подържа партньорски взаимоотношения с редица високотехнологични предприятия, където се реализират неговите студенти: PROXIAD, TRIXIR, Schneider Electric, Melexis, ABB Bulgaria LTD, Kromex Control, HP, IBM и много др. Факултетът на базата на партньорствата си с високотехнологични предприятия осигурява стипендии и платени от работодателите стажове в България и във Франция.

Факултетът за френско обучение е член на Агенцията на франкофонските университети /AUF/. С финансиране AUF и стипендии от френското правителство се реализира мобилност на студенти и преподаватели в университетите партньори: U.S.T. Lille1, ESIEE Marne-la-Vallee, Paris, INSA de Rennes, INP de Grenoble, l’Universite de Mediterranee, Marseille, Ecole Polytechnique de Montreal, Canada и др.;

Факултетът за френско обучение поддържа високо качество на обучението, което включва:

  • Хармонизиране на учебните планове и програми с водещи френски инженерни партньорски университети и с актуалните изисквания на пазара на труда в Европа;
  • обучение от избрани български и френски университетски преподаватели;
  • осигуряваване на платени стажове в България и във Франция във водещи компании;
  • интензивни научни и образователни контакти с университетите партньори на факултета – финансирамни по програми стажове, включително и за разработване на дипломни работи;
  • съвременни и непрекъснато актуализирани средства за обучение.

Към факултета успешно развива дейност първото създадено в България докторантско училище, предоставящо многобройни възможности за придобиване на докторски степени по двустранни програми за културно и научно сътрудничество между България и Франция.

През 20-те години на своето съществуване факултетът се превърна в притегателен център за франкофони от България и чужбина.

 

 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg